ถ่ายทอดสดอภิปรายพ.ร.ก.เงินกู้4แสนล.ผ่านช่องสทท.

นายชินวรณ์ บุญยเกียรติ ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) กล่าวเมื่อวันที่ 14 มิ.ย.ถึงการหารือระหว่างวิปรัฐบาลและวิปฝ่ายค้าน เรื่องการอภิปราย พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 และ ร่างพ.ร.บ. กู้เงินเพื่อให้กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ พ.ศ...ว่า ได้หารือกับนายวิทยา บุรณะศิริ ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) เกี่ยวกับการถ่ายทอดสด ได้ข้อสรุปว่าให้สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (สทท.) ถ่ายทอดสดในการอภิปรายตามที่ประธานรัฐสภาร้องขอไปยังรัฐบาล ซึ่งตรงกับแนวความคิดของรัฐบาลอยู่แล้วที่ต้องการจะให้การออก พ.ร.ก.ดังกล่าว ได้ผ่านการตรวจสอบของฝ่ายรัฐสภา เพราะฉะนั้น การอภิปรายของทั้งสองฝ่าย จะเป็นประโยชน์ในการที่จะให้ประชาชนได้มีโอกาสรับรู้

นายชินวรณ์ กล่าวอีกว่า ได้มีข้อตกลงร่วมกันเพิ่มเติมว่า เมื่อให้ถ่ายทอดสดก็ขอให้ฝ่ายค้านได้ดำเนินการอภิปรายตามกรอบเวลาที่ได้กำหนดไว้ ภายใต้เงื่อนไขจะให้เริ่มอภิปรายตามระเบียบวาระ พ.ร.ก.กู้เงิน 4 แสนล้าน จากนั้นจึงจะพิจารณาพ.ร.บ.กู้เงิน เมื่อแล้วเสร็จจึงจะมีการลงมติรับหลักการ และตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญร่วมกัน อีกทั้งต้องการให้ฝ่ายบริหารนำงบประมาณเหล่านี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการฟื้นฟูประเทศ ส่วนการพิจารณางบประมาณปี 53 จะให้ถ่ายทอดสดในวันที่ 17-18 มิ.ย.นี้ หลังจากนั้นจะแต่งตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ ส่วนเวลาในการอภิปรายนั้น ให้แต่ละฝ่ายบริหารจัดการเวลาเอง

ส่วนกรณีที่สมาชิกวุฒิสภา (สว.) ไม่เห็นชอบกับ พ.ร.ก.เงินกู้ดังกล่าวนั้น นายชินวรณ์ กล่าวว่า ได้ประสานงานกับประธานคณะกรรมการปรสะานงานวุฒิสภาแล้ว ในเบื้องต้นว่าจะเสนอพ.ร.ก.กู้เงิน เข้าสู่วาระเพื่อที่จะได้ประสานงานในการเสนอให้เป็นวาระเร่งด่วน เนื่องจากมีวาระพ.ร.ก.ภาษีสรรพสามิต และพ.ร.ก.ภาษียาสูบ ค้างอยู่ด้วย อยากให้ส.ว.หยิบยกพ.ร.ก.ทั้ง 3 ฉบับนี้มาพิจารณา จากนั้นจะเป็นเรื่องที่คณะรัฐมนตรีจะเสนอให้สภาให้ความเห็นชอบในกรอบการใช้เงิน ซึ่งพ.ร.ก.ทั้ง 3 ฉบับจะเข้าสภาในวันที่ 22 มิ.ย.นี้ เนื่องจากจะมีพระราชกฤษฎีกาปิดสมัยประชุมในวันที่ 23 มิ.ย.นี้

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด