กลุ่มผู้ชุมนุมบ่อขยะอุตสาหกรรม สระบุรี บุก สธ.เรียกร้องรัฐช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กลุ่มผู้ชุมนุมบ่อขยะอุตสาหกรรม จังหวัดสระบุรี เดินทางมาที่กระทรวงสาธารณสุข เพื่อยื่นข้อเรียกร้อง 4 ข้อ ให้รัฐบาลช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสารพิษ กลุ่มผู้ชุมนุมบ่อขยะอุตสาหกรรม จังหวัดสระบุรี กว่า 200 คน เดินทางมาที่กระทรวงสาธารณสุข เพื่อยื่นข้อเรียกร้อง 4 ข้อ คือ 1.ให้กระทรวงสาธารณสุข ออกค่ารักษาพยาบาลชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากสารพิษจากบ่อขยะอุตสาหกรรม 2.ให้จัดตั้งศูนย์รักษาพยาบาล ซึ่งในส่วนนี้ ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเห็นชอบ และสั่งการช่วยเหลือแล้ว 3.ขอให้ทางกระทรวงทำหนังสือมอบอำนาจสั่งการแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดให้ดูแลในบริเวณพื้นที่อย่างเร่งด่วน 4. ขอหนังสือรับรองการประชุมจากคณะกรรมการสืบหาข้อเท็จจริงจากกรณีบ่อขยะ ซึ่งแต่เดิมต้องประชุมในวันนี้ แต่ทางคณะกรรมได้เลื่อนหาข้อสรุปในวันที่ 16 มิถุนายน 2552 ทั้งนี้นายแพทย์ไพจิตร์ วราชิต รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เดินทางลงมารับหนังสือด้วยตัวเอง พร้อมเจรจากับกลุ่มผู้ชุมนุม เพื่อขอให้สลายการชุมชุม

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง