สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดอาคารกรมทรัพยากรน้ำ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดอาคารกรมทรัพยากรน้ำ และทอดพระเนตรนิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริภายใต้โครงการปราชญ์แห่งสายน้ำ วันนี้ (12 มิ.ย.52) เวลา 09.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน โดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระตำหนกจิตรดารโหฐาน พระราชวังดุสิต ไปยังกรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทรงเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารกรมทรัพยากรน้ำ โดยมีพลตรีสนั่น ขจรประศาสน์ รองนายกรัฐมนตรี และนาย สุวิทย์ คุณกิตติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนผู้บริหารระดับสูง พร้อมด้วยนายศิริพงศ์ หังสพฤกษ์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำและคณะผู้บริหาร รวมทั้งเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำและประชาชนเฝ้ารับเสด็จ ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทอดพระเนตรนิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า 6 นิทรรศการ ภายใต้โครงการปราชญ์แห่งสายน้ำ และทอดพระเนตรวีดีทัศน์แนะนำกรมทรัพยากรน้ำและศูนย์ปฏิบัติการติดตามสถานการณ์น้ำเพื่อพยากรณ์เตือนภัยเกี่ยวกับน้ำ ณ ศูนย์เมขลา จากนั้นเสด็จฯ ไปยังห้องฉายพระรูป ทรงฉายพระรูปร่วมกับผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และทรงลงพระนามาภิไธยบนแผ่นศิลา ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับ