สสจ.ชลบุรี เตรียมทำความสะอาดครั้งใหญ่ในสถานศึกษาทุกแห่งในเมืองพัทยาบ่ายนี้

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี แนะสถานศึกษาและสถานประกอบการในจังหวัดชลบุรี ให้ความร่วมมือเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ โดยบ่ายวันนี้ เตรียมจัดกิจกรรมทำความสะอาดครั้งใหญ่ในสถานศึกษาทุกแห่งในเมืองพัทยา นายแพทย์มรุต จิรเศรษฐสิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า เนื่องจากขณะนี้ได้ประกาศเตือนภัยการระบาดไข้หวัดใหญ่ในระดับ 6 แล้วนั้น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี แนะนำให้สถานศึกษาและผู้ประกอบการในจังหวัดชลบุรี ให้ความร่วมมือเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ ไม่ให้มีการแพร่ระบาดออกไปอีก ด้วยการสำรวจนักเรียนหรือบุคลากรเป็นประจำทุกวัน สังเกตอาการป่วยและดูแลผู้ที่ป่วยอย่างถูกวิธี สอนและให้คำแนะนำวิธีรักษาสุขภาพและป้องกันโรค พร้อมทั้งจัดสิ่งแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อสนับสนุนการป้องกันโรคในสถานศึกษา หรือสถานประกอบการ เช่น จัดหาอุปกรณ์ อำนวยความสะดวกในการล้างมือ เช่น อ่างล้างมือ สบู่ เป็นต้น และรณรงค์ส่งเสริมให้นักเรียนและบุคลากรล้างมืออย่างถูกต้อง หากพบผู้ป่วยต้องสงสัย ให้รีบพบแพทย์ หรือแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ณ สถานบริการสาธารณสุขใกล้กับสถานศึกษา หรือสถานประกอบการทันที หรือสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2590-3333 และหมายเลข 1669 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือที่กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี โทรศัพท์ 0-3893-2473-4 หรือทางเว็บไซต์ http://www.moph.go.th หรือ http://beid.ddc.moph.go.th นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี กล่าวต่อไปว่า สำหรับในเช้าวันนี้ ได้จัดเจ้าหน้าที่ของสาธารณสุขออกไปให้คำแนะนำครู อาจารย์ และในเวลา 13.00 น.วันนี้ จะร่วมกับเมืองพัทยา จัดกิจกรรมทำความสะอาดครั้งใหญ่ในสถานศึกษาทุกแห่งในเมืองพัทยา จำนวน 35 แห่งอีกด้วย