รมว.วิทย์ฯ เตรียมหารือนายกฯ ตั้ง คกก.ร่วมรัฐเอกชนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งแรกของประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เตรียมหารือนายกรัฐมนตรี ตั้งคณะกรรมการร่วมรัฐเอกชนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งแรกของประเทศ หวังดึงงานวิจัยกระตุ้นเศรษฐกิจ คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเผยว่า เตรียมหารือกับ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ในสัปดาห์หน้า เรื่องการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมรัฐเอกชนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (กรอ.วท.) ซึ่งการจัดตั้งคณะกรรมลักษณะนี้มีแต่ภาคเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม แต่ครั้งนี้ถือเป็นภาคสังคมและวิชาการครั้งแรกของประเทศ โดยจะทำหน้าที่กำหนดนโยบายการวิจัยและพัฒนา รวมถึงช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยจะมีการรวบรวมข้อมูลการใช้ประโยชน์และการเพิ่มมูลค่าของงานวิจัยและพัฒนาของหน่วยงานวิจัยทั่วประเทศ เพื่อให้ทราบทิศทางการวิจัยและพัฒนา แก้ปัญหาการวิจัยซ้ำซ้อน และนำงานวิจัยให้เข้าถึงภาคเอกชน ทั้งนี้ ที่ผ่านมาหน่วยงานวิจัยของไทยมีการพัฒนาผลงานจำนวนมาก แต่ไม่มีการรวบรวมข้อมูลว่าผลงานสามารถนำไปใช้ประโยชน์ และก่อให้เกิดรายได้เข้าประเทศ อาทิ โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (ไอแท็ป) ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (ทีเอ็มซี) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า การจัดตั้งคณะกรรมการดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายของนายกรัฐมนตรี ที่ต้องการให้มีการเชื่อมโยงวิทยาศาสตร์สู่ภาคเอกชน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ และจะช่วยให้วิทยาศาสตร์เป็นเรื่องใกล้ตัวขึ้น และที่สำคัญจะทำให้เพิ่มงบประมาณการสนับสนุนด้านการวิจัยของประเทศได้