ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพะเยา ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เชิญชวนร่วมโครงการคัดแยกขยะกับธนาคารวัสดุรีไซเค

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา เชิญชวนชุมชนที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการจัดตั้งธนาคารวัสดุรีไซเคิล เพื่อร่วมลดปริมาณขยะมูลฝอยในชุมชน โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2552 นายอนุสิทธิ์ เมธาวรารักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา กล่าวว่า ทางสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของโครงการส่งเสริมให้มีการจัดตั้งธนาคารวัสดุรีไซเคิลในชุมชน โดยสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมให้เกิดการคัดแยกขยะในพื้นที่และนำมาทำการฝากในลักษณะรูปแบบธนาคาร ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมให้เกิดการออมและสร้างรายได้ ตลอดจนทำให้ชุมชนสามารถลดปริมาณขยะมูลฝอยได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงกำหนดให้มีการจัดตั้งธนาคารวัสดุรีไซเคิลในพื้นที่ โดยเปิดโอกาสให้ชุมชนที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ ในรูปแบบกลุ่มชุมชนเครือข่าย คือ จะต้องเป็นชุมชนที่สามารถดำเนินการจัดตั้งธนาคารวัสดุรีไซเคิลภายในชุมชนของตนเองได้ ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด และมีกรรมการชุมชนหรือคณะทำงานเป็นผู้ดำเนินการจากการ อย่างไรก็ตาม ชุมชนที่ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าร่วมรับฟังการสัมมนาชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงานต่างๆในระหว่างวันที่ 30 -31 กรกฎาคม 2552 ทั้งนี้ ชุมชนที่สนใจสามารถยื่นใบสมัครเข้าร่วมโครงการตลอดจนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา โทร.0-5488-7112 หรือประสานงานได้ที่ คุณประดิษฐ์ สีใส หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โทร.08-9854-1228 และทางเว็บไซต์ www.deqp.go.th ภายในวันที่ 26 มิถุนายน 2552