ในหลวง-ราชินี เสด็จฯ เปิดประชุมรัฐสภา 24 พ.ค.นี้ วุฒิสภาเตรียมเลือกประธานวันเดียวกัน

ในหลวง-ราชินี เสด็จฯ เปิดประชุมรัฐสภา 24 พ.ค.นี้ วุฒิสภาเตรียมเลือกประธานวันเดียวกัน
S! News (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

วันนี้ (17 พ.ค. 62) ผู้สื่อข่าวได้รับเอกสารที่ระบุวัน-เวลาการเปิดประชุมรัฐสภา ซึ่งนายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส เลขาธิการคณะรัฐมนตรีลงนามส่งถึงเลขาธิการวุฒิสภา โดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้

>> โปรดเกล้าฯ เรียกประชุมรัฐสภา ตั้งแต่ 22 พ.ค. เป็นต้นไป

ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภา พ.ศ. 2562 ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป นั้น

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงรับเชิญเสด็จพระราชดำเนิน พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไปทรงเปิดประชุมรัฐสภาในวันที่ 24 พฤษภาคม เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมวิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ ในการนี้ภายหลังทรงเปิดประชุมรัฐสภาแล้ว จะมีการประชุมรัฐสภาเพื่อเลือกประธานวุฒิสภาและรองประธานวุฒิสภา ส่วนการเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร จะดำเนินการในวันถัดไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง กับ เปิดประชุมรัฐสภา