กรมฝนหลวงฯ แจ้งผลปฏิบัติการ 3 พฤษภาคม 2562 ขึ้นบิน 9 หน่วย

กรมฝนหลวงฯ แจ้งผลปฏิบัติการ 3 พฤษภาคม 2562 ขึ้นบิน 9 หน่วย
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร แจ้งผลปฏิบัติการฝนหลวง ประจำวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 จำนวน 9 หน่วยฯ ดังนี้

1. หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดเชียงใหม่ บินปฏิบัติการฝนหลวง เวลา 13:15 น. โดยมีเป้าหมายเพื่อบรรเทาปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กและไฟป่าบริเวณพื้นที่ จ.เชียงราย และ จ.ลำปาง ทำให้มีฝนตกเล็กน้อยบริเวณพื้นที่ จ.เชียงราย(เมืองเชียงราย แม่สรวย) และ จ.ลำปาง(เมืองลำปาง เมืองปาน ห้างฉัตร แจ้ห่ม) และเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรที่มีการร้องขอ จ.เชียงราย และ จ.ลำปาง ทำให้มีฝนตกเล็กน้อยบริเวณพื้นที่ จ.เชียงราย(เมืองเชียงราย แม่สรวย แม่ลาว) และ จ.ลำปาง(เมืองลำปาง เมืองปาน ห้างฉัตร แจ้ห่ม)

2. หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดพิษณุโลก
ภารกิจที่ 1 บินปฏิบัติการฝนหลวง เวลา 15:30 น. โดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรที่มีการร้องขอ จ.สุโขทัย ทำให้มีฝนตกเล็กน้อยบริเวณพื้นที่ จ.สุโขทัย (คีรีมาศ ศรีสำโรง)
ภารกิจที่ 2 บินปฏิบัติการฝนหลวง เวลา 14:00 น. โดยมีเป้าหมายเพื่อยับยั้งและบรรเทาความรุนแรงของพายุลูกเห็บบริเวณพื้นที่ จ.ชัยภูมิ ทำให้มีฝนตกเล็กน้อย และไม่พบรายงานลูกเห็บตกบริเวณพื้นที่ปฏิบัติการ จ.ชัยภูมิ (เมืองชัยภูมิ จตุรัส เนินสง่า บ้านเขว้า) เวลา 14:31-15:34 น.

3. หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดอุดรธานี
ภารกิจที่ 1 บินปฏิบัติการฝนหลวง เวลา 10:39 น. โดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรและเพิ่มปริมาณน้ำเก็บกักในพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ เขื่อนลำปาว และช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรที่มีการร้องขอ จ.กาฬสินธุ์ ทำให้มีฝนเล็กน้อยถึงปานกลาง และมีฝนหนักบางแห่ง บริเวณพื้นที่การเกษตรและลุ่มรับน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ จ.ชัยภูมิ (คอนสาร เกษตรสมบูรณ์ ภูเขียว) จ.ขอนแก่น (ภูผาม่าน ชุมแพ หนองเรือ) จ.เลย (ภูกระดึง) พื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนลำปาว และพื้นที่การเกษตร จ.กาฬสินธุ์(ท่าคันโท)
ภารกิจที่ 2 บินปฏิบัติการฝนหลวง เวลา 16:00 น. โดยมีเป้าหมายเพื่อยับยั้งและบรรเทาความรุนแรงของพายุลูกเห็บบริเวณพื้นที่ จ.สกลนคร ทำให้มีฝนตกเล็กน้อย และไม่พบรายงานลูกเห็บตกบริเวณพื้นที่ปฏิบัติการ จ.สกลนคร(กุดบาก) เวลา 16:16-16:19 น.

4. หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดนครราชสีมา บินปฏิบัติการฝนหลวง เวลา 10:45 น. โดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยแล้ง จ.นครราชสีมา ช่วยเหลือพื้นที่เสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค จ.บุรีรัมย์ และช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรที่มีการร้องขอ จ.นครราชสีมา จ.ชัยภูมิ ทำให้มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลาง บริเวณพื้นที่ประสบภัยแล้ง จ.นครราชสีมา (พระทองคำ) พื้นที่เสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค จ.บุรีรัมย์ (เมืองบุรีรัมย์) และพื้นที่การเกษตร จ.นครราชสีมา (ด่านขุนทด) จ.ชัยภูมิ (จตุรัส บ้านเขว้า)

5. หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดลพบุรี บินปฏิบัติการฝนหลวง เวลา 11:45 น. โดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรที่มีการร้องขอ จ.ลพบุรี จ.สระบุรี จ.เพชรบูณ์ และเพิ่มปริมาณน้ำเก็บกักในพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อน ป่าสักชลสิทธิ์ อ่างเก็บน้ำกุดตาเพชร ทำให้มีฝนตกเล็กน้อยบริเวณพื้นที่ จ.ลพบุรี จ.สระบุรี จ.เพชรบูรณ์และพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์อ่างเก็บน้ำกุดตาเพชร

6. หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดกาญจนบุรี บินปฏิบัติการฝนหลวง เวลา 11:17 น. โดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือพื้นที่เกษตรที่มีการร้องขอ จ.กาญจนบุรี ทำให้มีฝนตกเล็กน้อยบางพื้นที่ บริเวณพื้นที่ จ.กาญจนบุรี

7. หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดจันทบุรี บินปฏิบัติการฝนหลวง เวลา 10:30 น. โดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรที่มีการร้องขอ จ.จันทบุรี และ จ.ตราด ทำให้มีฝนตกเล็กน้อยบริเวณพื้นที่ จ.จันทบุรี และ จ.ตราด

8. หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ บินปฏิบัติการฝนหลวง เวลา 10:57 น. โดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรที่มีการร้อง จ.ประจวบคีรีขันธ์ จ.เพชรบุรี จ.ราชบุรี และเพิ่มปริมาณน้ำเก็บกักในพื้นที่ลุ่มรับน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยสำนักไม้เต็ง อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี

9. หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดสุราษฎร์ธานี บินปฏิบัติการฝนหลวง เวลา 14:27 น. โดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรที่มีการร้องขอ จ.นครศรีธรรมราช ทำให้มีฝนตกเล็กน้อยบริเวณพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช (ชะอวด)

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!