พระราชพิธีบรมราชาภิเษก: ในหลวง-พระราชินี เสด็จฯ สักการะพระบรมราชานุสรณ์

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก: ในหลวง-พระราชินี เสด็จฯ สักการะพระบรมราชานุสรณ์
S! News (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

วันนี้ (๒ พ.ค. ๒๕๖๒) เวลา ๑๖.๒๙ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังพระบรมราชานุสรณ์ พระลานพระราชวังดุสิต ทรงวางพุ่มดอกไม้ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงกราบ เนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ การนี้ สมเด็จพระราชินีสุทิดา ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จในการนี้ด้วย

จากนั้น เวลา ๑๖.๓๘ น. เสด็จฯ ประทับรถยนต์พระที่นั่งไปยังปฐมบรมราชานุสรณ์ สะพานพระพุทธยอดฟ้า เมื่อเสด็จถึงปฐมบรมราชานุสรณ์ ทรงวางพุ่มดอกไม้ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงกราบ

ต่อจากนั้น เวลา ๑๖.๔๘ น. ประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลหลักเมือง เมื่อรถยนต์พระที่นั่งถึงศาลหลักเมือง เสด็จเข้าหอพระพุทธรูป ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ทรงกราบ และเสด็จเข้าศาลหลักเมือง ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสักการะศาลหลักเมือง ทรงกราบ จากนั้น เสด็จเข้าศาลเทพารักษ์ ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสักการะ พระเสื้อเมือง พระทรงเมือง พระกาฬชัยศรี เจ้าหอกลอง เจ้าเจตคุปต์ ทรงกราบ

จากนั้นในเวลา ๑๖.๕๙ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จไปยังพระบรมมหาราชวัง ทรงบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ พระที่นั่งไพศาลทักษิณ และพระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน  เมื่อรถยนต์พระที่นั่งเทียบประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน เสด็จฯ ไปยังหอพระสุราลัยพิมาน ขึ้นทางบันไดงิ้ว เสด็จเข้าหอพระสุราลัยพิมาน จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศบูชาพระพุทธรูปสำคัญต่างๆ ทรงกราบ เสด็จไปยังพระที่นั่งอัฐทิศอุทุมพรราอาสน์ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสักการะเทวดารักษาพระมหาเศวตฉัตร ทรงกราบ เสด็จฯ ไปทรงจุดธูปเงิน เทียนทอง ท้ายที่นั่งบูชาพระสยามเทวาธิราช ทรงกราบ แล้วเสด็จฯ ไปยังพระที่นั่งภัทรบิฐ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสักการะเทวดารักษาพระมหาเศวตฉัตร ทรงกราบ

จากนั้น เสด็จฯ ไปยังหอพระธาตุมณเทียร ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศถวายราชสักการะพระบรมอัฐิ และพระอัฐิสมเด็จพระบรมราชบุพการี ทรงกราบ เสด็จฯ ไปยังพระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน องค์กลาง ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสักการะเทวดารักษาเครื่องราชกกุธภัณฑ์ และเทวดารักษาพระที่นั่งพุดตานกาญจนสิงหาสน์ ทรงกราบ 

จากนั้น เสด็จฯ ไปยังพระที่นั่งจักพรรดิพิมาน องค์ตะวันออก เสด็จเข้าห้องพระบรรทม ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสักการะเทวดารักษาพระมหาเศวตฉัตร พระแท่นราชบรรจถรณ์ ทรงกราบ 

เวลาพระฤกษ์ ๑๖.๐๙-๒๐.๓๐ น. เสด็จฯ ไปยังโต๊ะเครื่องบวงสรวงสังเวยที่ท้องพระโรงหน้าพระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน ทรงจุดเทียนทอง เทียนเงิน ธูป และธูปหางปักที่เครื่องบวงสรวงสังเวย ทรงกราบที่หน้าโต๊ะเครื่องบวงสรวงสังเวย (ชาวพนักงานประโคมฆ้องชัย สังข์ แตร ภูษามาลาแกว่งบัณเฑาะว์) ประทับพระราชอาสน์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ ประธานพระครูพราหมณ์ อ่านประกาศบวงสรวง (ชาวพนักงานประโคมฆ้องชัย สังข์ แตร ภูษามาลาแกว่งบัณเฑาะว์) เมื่อพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ ประธานพระครูพราหมณ์ อ่านประกาศบวงสรวงจบ เสด็จฯ ไปทรงโปรยข้าวตอก ดอกไม้ ที่โต๊ะเครื่องบวงสรวงสังเวย แล้วเสด็จฯ ไปทรงกราบที่หน้าโต๊ะเครื่องบวงสรวงสังเวย เสด็จฯ ไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่หน้าประตูสนามราชกิจ เสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต