นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ ณ พระวิหารหลวง วัดสุทัศนเทพวราราม

นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ ณ พระวิหารหลวง วัดสุทัศนเทพวราราม
S! News (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

เมื่อวานนี้ (18 เมษายน 2562) เวลา 17.19 น. ณ พระวิหารหลวง วัดสุทัศนเทพวราราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นางนราพร จันทร์โอชา ภริยา เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ ร่วมด้วยประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประธานศาลฎีกา ผู้ว่าราชการจังหวัด ข้าราชการ ทหาร พลเรือน และประชาชน

ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการจัดทำน้ำอภิเษกในงานราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยนำน้ำพระพุทธมนต์จากจังหวัดทั้ง 76 จังหวัดรวมกับกรุงเทพมหานคร ไปทำน้ำเสกพระพุทธมนต์ ณ พระวิหารหลวง วัดสุทัศนเทพวราราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ 

เมื่อสมเด็จพระสังฆราชเสด็จมาถึงมณฑลพิธีพระวิหารหลวง นายกรัฐมนตรี ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประธานศาลฎีกา ร่วมกันถวายพัดรองที่ระลึกจำนวน 68 รูป และพระสงฆ์สวดภาณวาร 4 รูป พระนั่งปรก จำนวน 5 รูป

จากนั้นนายกรัฐมนตรีจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการ (กระบะมุก) ณ เบื้องหน้าพระศรีศากยมุนี พระประธานวิหารหลวง นายกรัฐมนตรีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายราชสักการะ ถวายความเคารพ ณ ด้านหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เจ้าหน้าที่กรมศาสนาอาราธนาศีล สมเด็จพระสังฆราชให้ศีล นายกรัฐมนตรีถวายเทียนชนวนแด่สมเด็จพระสังฆราช

จากนั้น สมเด็จพระสังฆราชทรงจุดเทียนชัยโดยพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาจุดเทียนชัย ชาวพนักงานลั่นฆ้องชัย ภูษามาลา แกว่งบัณเฑาะว์ ประโคมสังข์ แตร ดุริยางค์ ลำดับต่อไป พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ ประธานพระครูพราหมณ์ จุดธูปเทียน บูชาเทพยดา พระสงฆ์ 68 รูปเจริญพระพุทธมนต์ถึงบทเสกน้ำ นายกรัฐมนตรีจุดเทียนที่ครอบสัมฤทธิ์แล้ว ถวายสมเด็จพระสังฆราช

เมื่อเสกทำน้ำพระพุทธมนต์จบแล้ว สมเด็จพระสังฆราชเสด็จลงจากอาสน์สงฆ์ที่ประทับ ทรงโปรยข้าวตอกดอกไม้ และทรงประพรมน้ำพระพุทธมนต์ ที่คนโทน้ำพระพุทธมนต์จากจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ ภายในราชวัติ จากนั้นพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ ประธานพระครูพราหมณ์ ถวายคันประทีป สั่นกระดิ่งและโปรยข้าวตอกดอกไม้ ที่คนโทน้ำพระพุทธมนต์จากจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ ภายในราชวัติ

จากนั้น นายกรัฐมนตรี ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประธานศาลฎีกา ร่วมกันถวายจตุปัจจัยไทยธรรม และย่ามปักตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก กรวดน้ำ พระสงฆ์อนุโมทนา ถวายอดิเรกและออกจากพระวิหารหลวง นายกรัฐมนตรีไปยังหน้าพระสวดภาณวาร จุดเทียนทอง-เงินและเครื่องบูชากระบะมุก เจ้าหน้าที่กรมศาสนาอาราธนาพระสวดภาณวาร จุดเทียนพุทธาภิเษก ข้างตู้เทียนชัยซ้าย-ขวา เป็นการเสร็จพิธี นายกรัฐมนตรี ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประธานศาลฎีกาเดินทางกลับ

สำหรับพระสงฆ์ เจริญพระพุทธมนต์ จำนวน 68 รูป และพระสงฆ์นั่งปรก (เจริญจิตตภาวนา) จำนวน 5 รูป ได้แก่ 

  • พระเทพสังวรญาณ วัดบวรนิเวศวิหาร กทม. 
  • พระภาวนาวิสุทธิโสภณ วัดประดู่ จังหวัดสมุทรสงคราม
  • พระโสภณพัฒนคุณ วัดพุน้อย จังหวัดลพบุรี
  • พระบวรรังษี วัดระฆังโฆสิตาราม กทม.
  • พระนันทวิริยาภรณ์ วัดใหญ่สว่างอารมณ์ จังหวัดนนทบุรี 

และพระสงฆ์สวดภาณวาร จากวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร จำนวน 4 รูป

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!