กทม.เตือนผู้ลงโฆษณาบนป้ายโฆษณาไม่ได้มาตรฐาน มีความผิด

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กรุงเทพมหานคร เตือนผู้ลงโฆษณาบนป้ายโฆษณาที่ไม่ได้มาตรฐาน มีความผิดตามกฎหมายควบคุมอาคาร ตามมาตรา 67 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ปี 2522 นายประกอบ จิรกิติ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวถึงการแก้ไขปัญหาป้ายโฆษณาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ว่า เนื่องจากช่วงนี้มักมีพายุและลมกระโชกแรง ทำให้ป้ายโฆษณาที่สร้างไม่ได้มาตรฐานอาจล้มทับบ้านเรือน หรือสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของประชาชน ทางกรุงเทพมหานคร จึงเร่งกวดขัน รื้อถอนป้ายที่ไม่ได้มาตรฐาน พร้อมดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดทุกราย ทั้งนี้การแก้ไขปัญหาป้ายโฆษณาของกรุงเทพมหานครได้เสนอให้ออกกฎกระทรวง เรื่อง ป้ายโดยเฉพาะ ซึ่งขณะนี้เรื่องอยู่ระหว่างการพิจารณาของกระทรวงมหาดไทย ส่วนป้ายที่ฝ่าฝืนกฎหมาย กทม.ได้มีการดำเนินคดีและออกคำสั่งต่างๆ ตามกฎหมายควบคุมอาคาร รวมทั้งคำสั่งห้ามใช้ป้าย ทั้งนี้หากยังฝ่าฝืนลงโฆษณาบนป้ายที่ผิดกฎหมายผู้ลงโฆษณาจะมีความผิดตามกฎหมายควบคุมอาคารด้วย ซึ่งมีความผิด ตามมาตรา 67 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ปี 2522 จะมีโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และเจ้าของป้ายยังต้องโทษปรับอีกวันละไม่เกินสามหมื่นบาท ตลอดระยะเวลาที่ฝ่าฝืนหรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้องต่อไป