สมุทรปราการปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤติ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 และเขต 2 จัดโครงการรณรงค์ ป้องกันและเฝ้าระวังเหตุ นักเรียน นักศึกษา ก่อเหตุทะเลาะวิวาท นายขวัญชัย วงศ์นิติกร ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานปล่อยแถว ขบวนสายตรวจเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา ตามโครงการรณรงค์ เพื่อสร้างกระแสป้องกันและเฝ้าระวังเหตุนักเรียน นักศึกษา ก่อเหตุทะเลาะวิวาท ณ ลานอเนกประสงค์ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ สำหรับปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียน นักศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการยังคงเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้ง บางครั้งมีการใช้อาวุธในการทะเลาะวิวาท และพลาดไปถูกประชาชนซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง จนได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต หรือเกิดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของผู้ก่อเหตุทะเลาะวิวาทเอง การจัดโครงการดังกล่าว เพื่อส่งเสริมความประพฤติที่ดีในหมู่นักเรียน นักศึกษา ลดปัญหาการทะเลาะวิวาทไม่ให้เกิดขึ้นในจังหวัดสมุทรปราการ และเพื่อดูแลเอาใจใส่นักเรียน นักศึกษา ให้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน เลือกกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจ เพื่อเป็นเยาวชนที่ดีของชาติต่อไป