ก.ไอซีที ชวนประชาชนเที่ยวงาน MICT สร้างคนสร้างชาติ เพื่อเปิดโลกการเรียนรู้ด้าน IT แก่ประชาชน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงเทคโนโยสารสนเทศและการสื่อสาร ชวนประชาชนร่วมงาน เอ็มไอซีที สร้างคน สร้างชาติ เพื่อเปิดโลกการเรียนรู้เทคโนโลยีด้านการสื่อสารและโทรคมนาคม ที่เข้ามามีบทบาทและอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันได้ กระทรวงเทคโนโยสารสนเทศและการสื่อสาร หรือไอซีที เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมงาน เอ็มไอซีที สร้างคน สร้างชาติ ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-14 มิถุนายนนี้ ที่ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ จ.นครราชสีมา เพื่อส่งเสริมประชาชนเปิดโลกการเรียนรู้เทคโนโลยีด้านการสื่อสารและโทรคมนาคม ที่เข้ามามีบทบาทและช่วยเพิ่มความสะดวกในชีวิตประจำวันของประชาชน อาทิ บริการเทคโนโลยีสื่อสารและโทรคมนาคมของ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ที่ร่วมจัดแสดงภายในงานเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้ามาสัมผัสและเรียนรู้กับบริการต่างๆ เช่น บริการ แคทคอนเฟอร์เรนท์ การประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายได้อย่างมากในการดำเนินการ บริการ อีออฟฟิศ การรับ-ส่งเอกสารรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ภายในองค์กรหน่วยงาน ที่ช่วยเพิ่มความสะดวกและลดการทำงานของบุคคลากรได้, บริการ แคมทูเลิร์น สื่อสารเรียนการสอนระดับมัธยมปลายที่อยู่ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ สามารถสืบค้นและเรียกใช้งานจากระบบออนไลน์ได้ตลอดเวลา, บริการ แคทซีดีเอ็มเอ อินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูงที่สามรถรับ-ส่งข้อมูลมัลติมีเดียขนาดใหญ่ได้ สามรถสนทนาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ทั้งภาพและเสียง, บริการ เอ็มคอมเมิร์ส การทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านเครือข่ายอิเทอร์เน็ต อาทิ ชำระเงินแก่ธนาคารผ่านระบบ เอ็มแบงค์กิ้ง ชำระค่าโทรศัพท์ ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า ผ่าระบบเอ็มเพย์ และการเลือกซื้อสินค้าและบริการต่างๆ ผ่านระบบเอ็มช็อปปิ้ง, บริการเอ็มแม็บปิ้ง และเอ็มมอนิทอริ่ง ระบบแผนที่และการนำทางการตรวจสอบระบบการจราจร และพยากรณ์อากาศ ระบบนำทางเพื่อการท่องเที่ยว, รวมถึงระบบเฝ้าติดตามสถานการณ์ด้วยวงจรปิดเพื่อการรังวังภัยได้อีกด้วย ซึ่งเทคโนโลยีที่กล่าวมานั้น จะถูกจัดแสดงภายในงาน เอ็มไอซีที สร้างคน สร้างชาติ ตลอดการจัดงาน เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้สามารถเข้าถึงและเรียนรู้เทคโนโลยีอย่างเท่าทัน ตลอดจนสามารถนำความรู้ที่ๆ ได้รับจากงานดังกล่าวไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อเพิ่มความสะดวกและยกระดับคุณชีวิตของประชาชนได้อีกด้วย