พม.ยกชุมชนเลียบแม่น้ำมูล จังหวัดอุบลราชธานี เป็นต้นแบบในการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ยกชุมชนเลียบแม่น้ำมูล จังหวัดอุบลราชธานี เป็นต้นแบบในการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต นายอิสสระ สมชัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยว่า เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา (8 มิ.ย.)ได้เดินทางพร้อมพล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตชุมชนเลียบแม่น้ำมูล ซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี โดยเป็นการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยตามโครงการบ้านมั่นคง ในรูปแบบการปรับปรุงที่อยู่อาศัยบนที่ดินเดิม ซึ่งเป็นที่ดินสาธารณะ รวม 59 หลังคาเรือน จาก 5 ชุมชน โดยมีสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน หรือ พอช. ประสานสนับสนุนให้ชุมชนรวมตัวจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ และเป็นแกนหลักในการดำเนินโครงการ ด้วยความร่วมมือของภาคี อาทิ โรงงานยาสูบ กรมธนารักษ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาลนครอุบลราชธานี ด้าน พล.อ.สุรยุทธ์ กล่าวว่า ชุมชนเลียบแม่น้ำมูลถือเป็นต้นแบบในการแก้ปัญหาสังคมและคุณภาพชีวิตที่สามารถนำไปขยายผลในชุมชนอื่นๆ ขณะที่ชุมชนต้นแบบเองก็จะต้องรักษาและพัฒนาความเป็นชุมชนต้นแบบต่อไปทั้งในเรื่องของการดำรงความเป็นครอบครัวและการรักษาสภาพภูมิทัศน์ ทั้งนี้โครงการบ้านมั่นคงจังหวัดอุบลราชธานีดำเนินโครงการแล้วจำนวน 14 ชุมชน 974 ครัวเรือน มีผู้รับผลประโยชน์ 3,896 ราย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง