เลขาฯ กกอ. ระบุ นักเรียนสละสิทธิ์สอบสัมภาษณ์กว่า 20,000 คนเป็นเรื่องปกติ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ระบุ นักเรียนสละสิทธิ์สอบสัมภาษณ์กว่า 20,000 คนเป็นเรื่องปกติ แต่ต้องหาสาเหตุให้ได้ ขณะที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอร้องให้เห็นใจเด็กที่อยากเรียน นายสุเมธ แย้มนุ่น เลขาธิการคณะกรรมการอุดมศึกษา กล่าวถึงกรณีมีนักเรียนสละสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้ามหาวิทยาลัยในระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษา (แอดมิสชั่น) ประจำปีการ 2552 มากกว่า 20,000 คน จากจำนวนผู้สอบผ่านแอดมิสชั่นกว่า 70,000 คน ว่า ถือเป็นเรื่องปกติ เพราะการสละสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ของนักเรียนเกิดขึ้นทุกปี ส่วนที่มีจำนวนสูงถึงกว่า 20,000 คนนั้น อาจมีผลกระทบบ้างต่อมหาวิทยาลัยบางแห่ง แต่ส่วนใหญ่จะมีการประกาศจำนวนรับเผื่อเด็กสละสิทธิ์ไว้แล้ว จึงไม่น่าจะมีปัญหา อย่างไรก็ตาม เรื่องการสละสิทธิ์ของเด็กถือเป็นโจทย์ใหญ่ที่จะต้องหาคำตอบว่าเหตุใดเด็กที่มีโอกาสได้เข้าเรียนจึงไม่ใช้โอกาสนี้ ซึ่งโดยส่วนตัวคิดว่าเด็กที่สละสิทธิ์ส่วนใหญ่น่าจะมีที่เรียนแล้ว แต่อาจจะยื่นแอดมิสชั่นเผื่อไว้ ด้านรองศาสตราจารย์บุญสม ศิริบำรุงสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) กล่าวว่า ในปีที่ผ่านมามีนักเรียนที่ไม่มาสอบสัมภาษณ์และรายงานตัวที่ มอ. ประมาณ 900 คน แต่ปีนี้มีจำนวนถึง 1,359 คน ซึ่งไม่ทราบว่าเกิดจากสาเหตุใด หรืออาจเป็นเรพาะเด็กไม่ถูกใจคณะที่แอดมิสชั่นได้ จึงไปสมัครเข้ามหาวิทยาลัยอื่นแทน ทั้งนี้ แม้การสละสิทธิ์ของนักเรียนจะไม่กระทบกับมหาวิทยาลัยมากนัก แต่ขอให้เห็นใจนักเรียนที่ตั้งใจจะเข้าเรียนแต่สอบเข้าไม่ได้ด้วย