ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 7 มิถุนายน 2552

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

วันนี้ เวลา 17.10 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในการพระราชทานเพลิงศพ นายเชิด ทรงศรี บ.ช. ณ เมรุด้านใต้ วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร เวลา 17.40 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง ไปในการพระราชทานเพลิงศพ นายถวัลย์ บุนนาค ม.ว.ม.,ป.ช.,ท.จ. ณ เมรุวัดโสมนัสวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ในวันเดียวกันนี้ เวลา 00.55 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จโดยรถยนต์ที่นั่ง จากพระตำหนัก จักรีบงกช อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อประทับเครื่องบินของสายการบินเกาหลีแอร์ เที่ยวบินที่ เคอี 662 เสด็จเยือนสาธารณรัฐเกาหลี ตามคำกราบทูลเชิญขององค์การอนามัยโลก ระหว่างวันที่ 7-14 มิถุนายน 2552 ในการเสด็จเยือนสาธารณรัฐเกาหลีครั้งนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จะเสด็จไปทรงร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง อนามัยและสิ่งแวดล้อมในเด็ก จากการวิจัยและความรู้สู่การวางนโยบายและการดำเนินการ ณ นครปูซาน ระหว่างวันที่ 8-10 มิถุนายน 2552 และจะทรงบรรยาย เรื่อง ความสัมพันธ์ของอนามัยและสิ่งแวดล้อมในเด็ก : การนำงานวิจัยไปสู่นโยบายในการป้องกัน ในโอกาสดังกล่าว หลังจากนั้น จะเสด็จเยือนสถาบันวัคซีนระหว่างประเทศ ณ กรุงโซล ด้วย