วธ.เร่งเผยแพร่วัฒนธรรมประชาธิปไตยสู่ประชาชน ผ่านศาสนสถานในทุกศาสนา

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงวัฒนธรรม เร่งเผยแพร่วัฒนธรรมประชาธิปไตยสู่ประชาชน ผ่านกระบวนการเรียนรู้โดยศาสนสถานในทุกศาสนา นายธีระ สลักเพชร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวในการเป็นประธานเปิดโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดสุวรรณมงคล พร้อมทั้งจัดเวทีเสวนาเพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมประชาธิปไตย สู่ประชาชน ในวันนี้ (7 มิ.ย.52) ที่วัดสุวรรณมงคล อ.เมืองตราด ว่า จากวิกฤตการณ์ทางการเมืองที่ผ่านมา ได้ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยในหลายด้าน ทั้งความเชื่อมั่นของนักลงทุนจากต่างประเทศ ความเชื่อมั่นในการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว และที่สำคัญคือความแตกแยกทางความคิดในหมู่ประชาชนที่มีการแบ่งแยกสีเสื้อต่าง ๆ ทางกระทรวงวัฒนธรรมจึงจัดเวทีเสวนาเพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมประชาธิปไตย ผ่านกระบวนการเรียนรู้โดยศาสนสถานในทุกศาสนา เนื่องจากกลุ่มผู้นำทางศาสนาล้วนเป็นผู้นำทางความคิดที่ประชาชนเคารพ เชื่อมั่น ดังนั้นการเผยแพร่วัฒนธรรมประชาธิปไตยจึงสามารถใช้กลไกทางศาสนามาเป็นส่วนเติมเต็มในเรื่องของประชาธิปไตยสู่ประชาชน อย่างไรก็ตามนอกจากการเผยแพร่เรื่องนี้สู่ประชาชนทั่วไปแล้ว ในสถานศึกษาทางกระทรวงวัฒนธรรมจะได้ประสานกระทรวงศึกษาธิการให้จัดหลักสูตรเรื่องประชาธิปไตยไว้ในสถานศึกษาเพื่อเผยแพร่ในกลุ่มเยาวชนอีกด้วย