ฟอร์บส์เผยอาชีพที่สหรัฐกำลังขาดแคลน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

นิตยสารฟอร์บส์เผยอาชีพที่สหรัฐกำลังขาดแคลน โดยอาชีพที่สหรัฐขาดแคลนคนทำมากที่สุดคือ วิศวกร ถือเป็นปีที่2 ติดต่อกันแล้ว ที่หาคนทำอาชีพวิศวกรได้ยากมาก ไม่เพียงพอกับความต้องการในสหรัฐ ผู้อำนวยการบริหารสภาวิชาชีพวิศวกรแห่งชาติในสหรัฐ บอกว่า เป็นเพราะคนส่วนใหญ่เลือกเรียนสายศิลป์มากกว่าสายวิทย์-คณิต จึงเป็นต้นเหตุให้ผู้ที่จบการศึกษาด้านวิศวกรรมมีไม่เพียงพอกับความต้องการในท้องตลาด