ระนองพบผู้ป่วยไข้เลือดออกแล้ว 236 คน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง เฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก หลังพบผู้ป่วยแล้ว 236 คน พร้อมเตือนประชาชนต้องป้องกันตนเองไม่ให้ถูกยุงกัด และร่วมทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เพื่อลดปริมาณยุงซึ่งเป็นพาหะนำโรค นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนอง เปิดเผยว่า จากรายงานสถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออกจังหวัดระนอง ยังคงมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตั้งแ่ต้นปี 2 มิถุนายน 2552 พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกแล้ว 236 ราย เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาซึ่งมี 138 ราย หรือเพิ่มขึ้น 98 ราย คาดว่าปีนี้จะเกิดการระบาดของไข้เลือดออกรุนแรงกว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งพื้นที่ ๆ พบการระบาดสูงในขณะนี้ ได้แก่ เขตอำเภอเมืองระนอง พื้นที่ ต.เขานิเวศน์ , บางริ้น , หงาว , บางนอน , ปากน้ำ เขตอำเภอกระบุรี พื้นที่ ต.ลำเลียง , มะมุ , ปากจั่น , บางใหญ่ เขตอำเภอกะเปอร์ พื้นที่ ต.บ้านนา , บางหิน , กะเปอร์ เขตอำเภอละอุ่น พื้นที่ ต.บางแก้ว , บางพระเหนือ เขตอำเภอสุขสำราญ พื้นที่ ต.กำพวน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนอง กล่าวว่า จึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวและพื้นที่ใกล้เคียงร่วมทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายที่เป็นพาหนะนำโรคโดยเร่งด่วน