สธ. ขอความร่วมมือนักเรียน-นักศึกษาที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ ให้งดไปในแหล่งชุมชน 3 วัน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงสาธารณสุข ขอความร่วมมือนักเรียน-นักศึกษาที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ งดไปในแหล่งชุมชน 3 วัน นายวิทยา แก้วภราดัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยถึงความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมป้องกันและควบคุมแก้ไขสถานการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ชนิดเอ เอช 1 เอ็น 1 ว่า เนื่องจากขณะนี้มีนักเรียนนักศึกษาบางส่วนที่เดินทางกลับมาจากประเทศที่มีการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ซึ่งเกรงว่าจะติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ฯ ได้ ดังนั้น ขณะที่เดินทางกลับ ขอความร่วมมือให้ใส่หน้ากากอนามัยขณะอยู่บนเครื่องบิน ซึ่งเมื่อเดินทางมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิ จะมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ตรวจวัดอุณหภูมิ หากพบมีไข้ก็จะส่งตรวจหาเชื้อโดยละเอียดและส่งเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล โดยขอความร่วมมือให้เฝ้าดูอาการของตนเอง และงดไปในแหล่งชุมชนเป็นเวลา 3 วัน หากมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ ให้รีบพบแพทย์ทันที