จ.นครนายก อัญเชิญถ้วยพระราชทานฯ การแข่งขัน วิ่งเขื่อนขุนด่านปราการชลฯ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานอัญเชิญถ้วยพระราชทานฯ การแข่งขัน " วิ่งเขื่อนขุนด่านปราการชล มินิ-ฮาล์ฟมาราธอนนครนายก ครั้งที่ 4 ขึ้นประดิษฐานบนรถขบวนแห่ บ่ายวันนี้ (6 มิ.ย.52) เวลา 13.30 น. ที่ศาลากลางจังหวัดนครนายก นายสุรชัย อังเกิดโชค รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในการอัญเชิญถ้วยพระราชทานฯ การแข่งขัน " วิ่งเขื่อนขุนด่านปราการชล มินิ-ฮาล์ฟมาราธอนนครนายก ครั้งที่ 4 โดยอัญเชิญถ้วยพระราชทานฯ ขึ้นประดิษฐานบนรถขบวนแห่ เดินทางออกจากศาลากลางจังหวัดนครนายก ผ่านตัวเมืองนครนายกไปยังบริเวณหน้าเขื่อนขุนด่านปรารชล ต.หินตั้ง อ.เมือง จ.นครนายก มีหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนชาวจังหวัดนครนายกร่วมงานเป็นจำนวนมาก การแข่งขัน " วิ่งเขื่อนขุนด่านปราการชล มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน 2552 ครั้งที่ 4 จัดขึ้น เพื่อถวายความจงรักภักดีและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการเขื่อนขุนด่านปราการชล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและส่งเสริมการออกกำลังกายจังหวัดนครนายก สำหรับการแข่งขันแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ การแข่งขันฮาล์ฟมาราธอน ระยะทาง 21.1 กิโลเมตร, การแข่งขันมินิมาราธอน ระยะทา 13 กิโลเมตร , การแข่งขันเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ ระยะทาง 4 กิโลเมตร การแข่งขัน " วิ่งเขื่อนขุนด่านปราการชล มินิ - ฮาล์ฟมาราธอน 2552 ครั้งที่ 4 มีรางวัลเป็นถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเหรียญรางวัลอีกเป็นจำนวนมาก กำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2552 ตั้งแต่เวลา 05.30-08.30 น. ณ บริเวณหน้าเขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก