จ.ชลบุรี เตรียมประเมินร้านเกมสีขาวเพื่อเยาวชน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดชลบุรี เตรียมออกประเมินร้านเกมสีขาวเพื่อเยาวชน ร้านที่ผ่านการประเมินจะได้รับใบประกาศพร้อมตราสัญลักษณ์ ร้านเกมสีขาว นางนิภา เจียมโฆสิต วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า ปัญหา เด็กเสพติดเกม นับวันจะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงจำเป็นต้องควบคุมร้านเกมให้ปฏิบัติตามกฎหมาย และส่งเสริมร้านเกมที่มีคุณภาพ และมีความปลอดภัยพอสำหรับเด็กและเยาวชน จึงได้จัดทำโครงการ ร้านเกมสีขาว เพื่อเยาวชน ขึ้น โดยคณะกรรมการประเมินร้านเกมฯ กำหนดออกประเมินร้านเกมที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ในทุกอำเภอของจังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 16-23 มิถุนายนนี้ วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี กล่าวต่อไปว่า คณะกรรมการประเมินร้านเกมฯ กำหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินออกเป็น 5 ลักษณะ ประกอบด้วย ลักษณะของสถานที่ประกอบกิจการ ลักษณะของการให้บริการและข้อห้าม ลักษณะการควบคุมเนื้อหาของเกมที่ให้บริการ และลักษณะการควบคุมวินัยของผู้ใช้บริการและความคิดสร้างสรรค์อื่นๆ ที่สนับสนุนการให้บริการร้านเกม ร้านที่ผ่านการประเมินจะได้รับใบประกาศพร้อมตราสัญลักษณ์ ร้านเกมสีขาว