องค์การอนามัยโลกแนะนำให้เด็กทุกคนควรรับวัคซีนป้องกันท้องร่วง

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

องค์การอนามัยโลก แนะนำให้เด็กทุกคนควรได้รับวัคซีนป้องกัน "โรต้าไวรัส ซึ่งเป็นไวรัสที่ก่อให้เกิดอาการอาเจียนและท้องร่วง ส่งผลให้เด็ก 2 ล้านคนต้องเข้าโรงพยาบาลในแต่ละปี และทำให้เด็กเสียชีวิตถึงปีละกว่า 500,000 คน ทั้งนี้ เด็กที่เสียชีวิตจากโรต้าไวรัส ร้อยละ 85 อยู่ในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาในทวีปแอฟริกาและทวีปเอเชีย โรต้าไวรัส เป็นไวรัสชนิดหนึ่งที่เป็นสาเหตุสำคัญที่สุดของโรคอุจจาระร่วงในเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 5 ปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงอายุ 6 -12 เดือน จะเป็นกลุ่มเสี่ยงมากที่สุด เพราะเด็กวัยนี้มักหยิบฉวยสิ่งของต่าง ๆใส่ปากโดยรู้เท่าไม่ถึงการ ด้วยเหตุนี้ องค์การอนามัยโลกจึงแนะนำให้เด็กทุกคนควรได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรต้าไวรัส