จีนมีแผนขึ้นทะเบียนอวัยวะบริจาคเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนอวัยวะปลูกถ่าย

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จีนเตรียมจัดทำระบบทะเบียนอวัยวะบริจาคทั่วประเทศ เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนอวัยวะปลูกถ่าย เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจีน กล่าวว่า สภากาชาดจีนกำลังพัฒนาระบบบริหารจัดการอวัยวะบริจาคและส่งเสริมให้ประชาชนช่วยกันบริจาคอวัยวะและเนื้อเยื่อหลังเสียชีวิตแล้ว ซึ่งปัจจุบันการหาอวัยวะบริจาคเร่งด่วนเป็นเรื่องยากมากสำหรับการปลูกถ่ายอวัยวะสำหรับประชาชนนับล้านคนในจีนทุกปี โดยมีการผ่าตัดได้เพียงปีละ 10,000 รายเท่านั้น ทั้งนี้ ระบบการบันทึกอวัยวะบริจาคจะเชื่อมโยงข้อมูลของผู้บริจาคกับผู้รับบริจาค และง่ายต่อการจัดทำบัญชีสำหรับผู้รอรับอวัยวะบริจาคเพื่อความโปร่งใสและเป็นธรรม.