รัฐบาลใหม่ของอินเดียระบุว่า จะให้ความสำคัญเกี่ยวกับการเจริญเติบโตและให้ความช่วยเหลือผู้ยากจน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐบาลใหม่ของอินเดียซึ่งนำโดยพรรคคองเกรสให้สัญญาว่า จะมุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจตามที่เคยให้คำมั่นไว้ระหว่างการรณรงค์หาเสียง ซึ่งสร้างความหวังให้กับชาวอินเดียที่ต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น โดยประธานาธิบดีประติภา ปาติล ของอินเดียกล่าวว่า รัฐบาลของเขาจะมุ่งฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศที่กำลังชะลอตัวเป็นอันดับแรกและจะให้ความสำคัญต่อการช่วยเหลือบรรดาผู้ยากจน ทั้งนี้นับเป็นโอกาสสำคัญที่รัฐบาลของเขาจะทำความหวังและการเรียกร้องของชาวอินเดียให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นจริง