จ.ตราด จัดโครงการอบรมอาสาสมัครเพื่อรักษาความปลอดภัยและดูแลนักท่องเที่ยว

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จ.ตราด จัดโครงการอบรมอาสาสมัคร เพื่อรักษาความปลอดภัยและดูแลนักท่องเที่ยว วันนี้ (5 มิ.ย.52) ที่ห้องประชุมโรงแรมเกาะช้างแกรนด์ออคิด ม.3 บ้านคลองสน ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด นายชลอ ใบเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดอบรมอาสาสมัครโครงการ อบรมอาสาสมัครเพื่อรักษาความปลอดภัยและดูแลนักท่องเที่ยว พร้อมด้วย นายศักดิ์ประเสริฐ เจริญประสิทธิ์ นายอำเภอเกาะช้าง พ.ต.ท.สัณหราช เดชากิจ สารวัตรตำรวจท่องเที่ยว โดยมีอาสาสมัครเข้ารับการอบรมตามโครงการนี้รวม 76 คน รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด กล่าวว่า การอบรมในครั้งนี้ เนื่องจากเกาะช้างเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจเดินทางมาท่องเที่ยวกันเป็นจำนวนมาก การทำหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกด้านต่างๆ ให้นักท่องเที่ยวของเจ้าหน้าที่ไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ การให้เอกชน ประชาชน และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว จะช่วยให้สามารถให้บริการและดูแลนักท่องเที่ยวได้อย่างทั่วถึง สำนักงานตำรวจท่องเที่ยวเกาะช้าง จึงจัดโครงการอบรมในครั้งนี้ขึ้น โดยคาดว่าอาสาสมัครที่เข้ารับการอบรม จะเป็นเครือข่ายช่วยดูแลรักษาความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวเกาะช้างได้เป็นอย่างดี