จ.ตราด เตรียมคัดครองเด็กมี่มีปัญหาด้านสายตาเพื่อรับแว่น จากสภากาชาดไทย

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดตราด เตรียมคัดครองเด็กมี่มีปัญหาด้านสายตาเพื่อรับแว่นสายตาจากสภากาชาดไทย วันนี้ (5 มิ.ย.52) นายนพดล ศรีสุข ปลัดจังหวัดตราด กล่าวว่า ในพื้นที่จังหวัดตราดมีนักเรียนจำนวนหนึ่ง ที่มีปัญหาด้านสายตา และส่งผลกระทบต่อการศึกษาเล่าเรียนและการดำรงชีวิตประจำวัน ดังนั้น ทางจังหวัดตราดและสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตราดจึงขอรับการสนับสนุนการตรวจสายตาและประกอบแว่นตา ให้กับนักเรียนที่มีปัญหาด้ายสายตา โดยไม่คิดมูลค่า ของโครงการแว่นสายตาสภากาชาดไทย เพื่อเด็กนักเรียนในชนบท จากสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ ทั้งนี้ จังหวัดตราดจะต้องคัดกรองเด็กที่มีปัญหาจากโรงเรียนต่างๆ ให้สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตราดทราบ ซึ่งจะกำหนดเวลา สถานที่ในการตรวจวัดสายตาจากคณะจักษุแพทย์สภากาชาดไทยต่อไป และในวันนี้ ได้มีการชี้แจงแนวทางให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการในการคัดครองเด็กที่มีปัญหาด้านสายตาในจังหวัดตราดแล้ว