โรงเรียนม่วงสามสิบ ปลูกไม้ยางนา พัฒนาเมืองอุบล เพื่อล้นเกล้า ฯ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ข้าราชการครู และนักเรียน โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา ร่วมกันปลูกไม้ยางนา เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่า สร้างแหล่งอาหาร สร้างสภาวะสมดุลทางธรรมชาติ ลดภาวะโลกร้อน วันนี้ (5 มิ.ย.52) นายชลวิทย์ ธรรมานุชิต ผู้อำนวยการโรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี นำข้าราชการครู และนักเรียน ร่วมกันปลูกไม้ยางนา บริเวณป่าชุมชนโรงเรียนด้านทิศตะวันออก ตามโครงการ ปลูกไม้ยางนา พัฒนาเมืองอุบล หนึ่งล้านต้น เพื่อล้นเกล้า ฯ 76 พรรษามหาราชินี เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่า สร้างแหล่งอาหาร สร้างสภาวะสมดุลทางธรรมชาติ ลดภาวะโลกร้อน ซึ่งมีเนื้อที่ปลูกทั้งสิ้น 15 ไร่ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้นอกจากจะมีการร่วมกันปลูกไม้ยางนาแล้ว ยังมีการมอบรางวัลให้กับผู้ชนะเลิศการประกวดคำขวัญการปลูกไม้ยางนา และคำขวัญรณรงค์การลดภาวะโลกร้อนในโรงเรียนด้วย