มทร.ธัญบุรี นำนักศึกษารุ่นพี่ดื่มน้ำปฎิญาณสัญญา งดรับน้องรุนแรง

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นำนักศึกษารุ่นพี่ดื่มน้ำปฎิญาณสัญญาไม่รับน้องรุนแรง เพื่อป้องกันปัญหาการรับน้อง รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เปิดเผยว่า จากการที่มีกระแสความเป็นห่วงเกี่ยวกับการรับน้องใหม่รุนแรง มทร.ธัญบุรี จึงได้ประกาศแนวทางปฏิบัติมาตรการรับน้องและการประชุมเชียร์ เพื่อป้องกันการรับน้องใหม่อย่างรุนแรง โดยให้หลีกเลี่ยงอบายมุขและสิ่งเสพติด รวมถึงให้มีการรับน้องอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งในปีนี้ มทร.ธัญบุรี กำหนดการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ภายในมหาวิทยาลัยฯ ระหว่างวันที่ 5-6 มิถุนายน 2552 เวลา 08.30-18.00 น. และวันที่ 7 มิถุนายน 2552 เวลา 08.30-16.00 น. ทั้งนี้ นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องได้รับคำยินยอมจากผู้ปกครอง อย่างไรก็ตาม การรับน้องใหม่นั้น มทร.ธัญบุรี ได้จัดคณาจารย์ บุคลากร และรุ่นพี่ ให้คำปรึกษาแนะนำและกำกับการดูแลการจัดกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ไม่ให้ขัดต่อระเบียบมหาวิทยาลัย กฏหมาย วัฒนธรรมประเพณีและมารยาทที่ดีทางสังคม รวมถึงต้องคำนึงสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน นอกจากนี้ มทร.ธัญบุรี ได้จัดตั้งศูนย์รับร้องเรียนการรับน้องใหม่อย่างรุนแรง ณ กองพัฒนานักศึกษา โดยนักศึกษาและผู้ปกครองสามารถร้องเรียนผ่านทางอินเตอร์เน็ตที่ www.sd.rmutt.ac.th และโทรศัพท์ 0-2549-3677 หรือ 081-488-3394 โทรสาร 0-2577-5010 ตลอด 24 ชั่วโมง อีกทั้งในพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2552 นี้ ทางมหาวิทยาลัยฯ ได้นำน้ำพระพุทธมนต์จาก 9 วัด ให้นายกองค์การนักศึกษา คณะกรรมการบริหารสภานักศึกษา รุ่นพี่จากทุกคณะ/วิทยาลัย ดื่มน้ำปฎิญาณสัญญาว่าจะไม่มีการรับน้องรุนแรงไม่ขัดต่อศีลธรรม วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม