สพฐ.จัดอบรมครู สำหรับบุคคลออทิสติกทั่วประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดการประชุมอบรมครูประจำห้องเรียนคู่ขนาน สำหรับบุคคลออทิสติกทั่วประเทศ โดยใช้เทคนิคการสอนจากประเทศสิงคโปร์ คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดการประชุมอบรมครูประจำห้องเรียนคู่ขนาน สำหรับบุคคล ออทิสติก จำนวน 330 คนทั่วประเทศ โดยได้รับความร่วมมือจากกระทรวงการต่างประเทศ ประเทศสิงคโปร์ และโรงเรียนจิตรลดา จัดผู้มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กออทิสติกจากประเทศสิงคโปร์ เพื่อให้ครูผู้สอนได้รับความรู้และประสบการณ์เพิ่มเติมและเทคนิคการสอนใหม่ เพื่อให้เกิดทักษะในการพัฒนาและสร้างความมั่นใจที่จะดูแลเด็กนักเรียนออทิสติกที่มีความบกพร่องรุนแรงได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณหญิงกษมา กล่าวอีกว่า สพฐ.ยังได้จัดทำหลักสูตรและแนวทางการจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กออทิสติกในทักษะด้านต่างๆ เพื่อเผยเผยแพร่ให้กับทุกศูนย์การศึกษาพิเศษและโรงเรียนที่มีห้องเรียนคู่ขนานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปพัฒนาและจัดการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น