ท้องถิ่น จ.ตราด ขอความร่วมมือ อปท.ทุกพื้นที่เร่งสำรวจแก้ไขปัญหาครัวเรือนไม่มีไฟฟ้าใช้

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ท้องถิ่น จ.ตราด ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกพื้นที่ เร่งสำรวจแก้ไขปัญหาครัวเรือนไม่มีไฟฟ้าใช้ (5 มิ.ย. 52) นายฉัตรชัย คุ้มสติ ท้องถิ่นจังหวัดตราด เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นมีนโยบายในการแก้ไขปัญหาครัวเรือนของประชาชนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ โดยขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทั่วประเทศ สำรวจครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ ทางสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถื่นจังหวัดตราดจึงขอความร่วมมือ อปท. 44 แห่ง ในจังหวัดตราด ทั้งเทศบาล และ อบต.ทุกพื้นที่ เร่งสำรวจในพื้นที่ของตนแล้วส่งข้อมูลมายังสำนักงานฯ เพื่อรวบรวมส่งให้สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตราด ยกเว้น อปท. ในเขตอำเภอเขาสมิง และอำเภอบ่อไร่ ขอให้ส่งข้อมูลให้สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเขาสมิง เพื่อความรวดเร็วในการดำเนินนโยบายขี้ เพื่อให้ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพิจารณาความคุ้มในการขยายเขตให้บริการสู่บ้านเรือนประชาชน หรือในกรณีที่ไม่ไม่คุ้มค่าในการขยายเขตบริการ ก็อาจมีการนำระบบไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์มาดำเนินการให้ประชาชน เพื่อให้แก้ไขปัญหาครัวเรือนไม่มีไฟฟ้าใช้ให้กับประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรม