สนุกสายเปย์ แม่ฉันต้องได้!

ภายใน 24 พ.ค. 62 รัฐพิธีเปิดประชุมรัฐสภา

ภายใน 24 พ.ค. 62 รัฐพิธีเปิดประชุมรัฐสภา
S! News (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งเป็นเวลา 15 วัน ก็ถึงคิวของการเปิดประชุมรัฐสภานัดแรก รัฐพิธีนี้เป็นธรรมเนียมทุกครั้งเมื่อประเทศได้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดใหม่ ทั้งยังมีกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญด้วย รัฐพิธีนี้ พระมหากษัตริย์จะทรงเป็นผู้เปิดการประชุมด้วยพระองค์เอง 

หากเทียบเคียงจากธรรมเนียมปฏิบัติที่มีมา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา จะยืนอยู่โดยพร้อมหน้าในสถานที่ทำรัฐพิธี และเมื่อพระมหากษัตริย์เสด็จพระราชดำเนินมาถึง และประทับบนบัลลังก์ จากนั้นม่านจะเปิดออก และพระองค์จะตรัสหรือทรงอ่านพระราชดำรัส

เมื่อพระมหากษัตริย์ตรัสว่าขอเปิดประชุมรัฐสภาแล้ว ถือเป็นอันเสร็จพิธี ม่านจะปิด และเสด็จพระราชดำเนินกลับ

แม้พิธีนี้เกิดขึ้นเพียงสั้นๆ ไม่นาน แต่ถือว่าเป็นรัฐพิธีที่สำคัญ เนื่องจากเป็นการย้ำว่า พระมหากษัตริย์ ในฐานะประมุขของประเทศ ทรงรับทราบว่า ขณะนี้มีตัวแทนของประชาชนชาวไทยที่จะอำนาจตามระบอบประชาธิปไตยแล้ว

หลังจากนี้จะเข้าสู่ขั้นตอนการเลือกตัวประธานรัฐสภา (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) และรองประธานรัฐสภา (ประธานวุฒิสภา) ซึ่งในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่ได้กำหนดกรอบเวลาเอาไว้ ดังนั้นอาจเกิดขึ้นในวันเดียวกัน หลังจากรัฐพิธีนี้เสร็จ หรือในวันถัดไป หรือวันอื่นๆ ตามที่สมาชิกรัฐสภาจะตกลงกัน

ประเทศที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย ที่พระมหากษัตริย์ทรงอยู่ใต้รัฐธรรมนูญ ประเทศอื่นๆ ก็มีพิธีนี้ แต่มีความแตกต่างจากของไทยอยู่บ้าง โดยในสหราชอาณาจักรนั้น สมาชิกสภาขุนนาง จะนั่งอยู่ในห้อง ส่วนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะเดินตามหลังนายกรัฐมนตรีเข้ามาในห้องประชุม เพื่อรอให้พระมหากษัตริย์เสด็จพระราชดำเนินมาถึง จากนั้นพระองค์จะมีพระราชดำรัสออกมาเพื่อเปิดการประชุม และถือเป็นอันจบพิธีเช่นกัน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง กับ เลือกตั้ง 2562