โอบามาให้คำมั่นสนับสนุนการศึกษาและการพัฒนาของมุสลิม

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ประธานาธิบดีบารัก โอบามา ผู้นำสหรัฐฯ ให้คำมั่นระหว่างเดินทางเยือนกรุงไคโร เมืองหลวงของประเทศอียิปต์ว่า สหรัฐฯจะให้การสนับสนุนการแลกเปลี่ยนการศึกษากับโลกมุสลิม และเพิ่มการลงทุนด้านการพัฒนาเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น และระหว่างแถลงดังกล่าวที่มหาวิทยาลัยไคโร ผู้นำสหรัฐฯยังระบุว่า การค้าสามารถทำให้เกิดความมั่งคั่งและโอกาสใหม่ๆต่อประชาชน อย่างไรก็ดี ยังมีการขัดขวางการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นนี้.

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง กับ ต่างประเทศ