ผลสำรวจชี้ว่าประธานาธิบดีบารัค โอบามา ทำให้ภาพลักษณ์ของสหรัฐดีขึ้นในสายตาชาวต่างชาติ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

อิปซอสโกลเบิลพับลิกแอฟแฟร์สและรอยเตอร์ ทำการสำรวจความเห็นประชาชน 22,000 คน ใน 22 ประเทศทางอินเทอร์เน็ต พบว่า กลุ่มตัวอย่างเฉลี่ยร้อยละ 42 แสดงความชื่นชอบสหรัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตุรกี ประเทศที่ประชาชนส่วนใหญ่เป็นมุสลิม ขณะที่ ร้อยละ 48 มีทัศนะที่ดีต่อประธานาธิบดีบารัค โอบามา และร้อยละ 33 มีทัศนะที่ดีต่อสหรัฐ ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นว่านโยบายติดต่อสัมพันธ์กับโลกมุสลิมของประธานาธิบดี โอบามาได้ส่งผลให้สหรัฐได้รับความเชื่อถือเพิ่มขึ้นทั่วโลก ส่วนในอินเดียและจีนซึ่งมี ชาวมุสลิมเป็นชนกลุ่มน้อย จำนวนผู้มีความรู้สึกดีต่อสหรัฐเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 เป็นร้อยละ 73 และเพิ่มขึ้นร้อยละ 8 เป็นร้อยละ 42 ตามลำดับ ผลสำรวจยังระบุด้วยว่าหลายประเทศมีความรู้สึกดีต่อสหรัฐเฉลี่ยร้อยละ 42 เพิ่มขึ้นร้อยละ 6 ในช่วง 6 เดือน หลังจากประธานาธิบดีโอบามาชนะเลือกตั้งเมื่อปลายปีที่แล้ว.