ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2552

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

วันนี้ เวลา 08.51 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อนาคตพลังงานไทย สู้ภัยเศรษฐกิจ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ต่อจากนั้น เวลา 09.55 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง ไปทรงเป็นประธาน หนึ่งศตวรรษ รัตนวาร ณ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร เวลา 13.35 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากอาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ไปทรงเปิดอาคารสำนักงานและโรงงาน บริษัท ไดอิชิ แพคเกจจิ้ง จำกัด ณ นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เวลา 17.29 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากอาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ไปในการพระราชทานเพลิงศพ แพทย์หญิง คุณอรวรรณ คุณวิศาล ต.จ.,จ.ช.,จ.ม. ณ เมรุด้านใต้วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ในวันเดียวกันนี้ เวลา 15.22 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จออก ณ พระตำหนัก วังสวนกุหลาบ พระราชวังดุสิต ประทานพระวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆ เฝ้า ตามลำดับ ดังนี้ - นางพวงชมพู ลิ้มวิชัย ประธานชมรมภริยาตุลาการศาลยุติธรรม นำ คณะกรรมการบริหารชมรมฯ เฝ้า ถวายเงิน เพื่อสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย - พระครูพิทักษ์วีรธรรม เจ้าคณะตำบลท่าพระยา เจ้าอาวาสวัดสิงห์ ตำบลบางแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม นำ พระภิกษุ และคณะศิษยานุศิษย์ เฝ้า ถวายวัตถุมงคล และถวายเงิน เพื่อสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย - นางกุลถิรา ตันตยาภรณ์ เฝ้า ถวายเงิน เพื่อสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย - นายอิกนาซีโอ ดี ปาเช (Mr.lgnazio Di Pace) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิตาลีประจำประเทศไทย และภริยา เฝ้า เพื่อกราบทูลลา ในโอกาสที่พ้นจากตำแหน่งหน้าที่ ในการนี้ นางเฮเลน เด มาตอส ดี ปาเช (Mrs. Helen De Matos Di Pace) ภริยา ร่วมเฝ้า ด้วย