ข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม พุทธศักราช 2552

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

วันนี้ เวลา 13.13 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ ฯ หน้าตึกรัฐสภา พระราชวังดุสิต ในการนี้ พระเจ้าวรวงศ์ พร้อมด้วย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา โดยเสด็จด้วย เวลา 13.23 น. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง พร้อมด้วย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทรงพระราชอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ณ พระอุโบสถวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ในวันดียวกันนี้ เวลา 14.20 น. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จออก พร้อมด้วย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ณ วังศุโขทัย พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายเคียวจิ โคะมะชิ (Mr.Kyoji Komachi) เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท ในโอกาสเข้ารับหน้าที่ ในโอกาสนี้ นางโทะโมะโกะ โคะมะชิ (Mrs.Tomoko Komoshi) ภริยา ร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย ต่อจากนั้น พระบาทสมเดจพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จออกแทนพระองค์ พระราขทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับ ดังนี้ -นายสวัสดิ์ กฤตรัชตนันต์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยคณะ ซึ่งประกอบด้วย พระภิกษุ และฆราวาส เฝ้าถวายและเฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชจำลอง ทำด้วยทองคำ จำนวน 1 องค์ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 -พลเรือเอก ณรงค์ศักดิ์ สังขพงศ์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส สำนักงานเลขานุการ รักษาการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) นำคณะซึ่งประกอบด้วย พระภิกษุ และฆราวาส เฝ้าถวายและเฝ้าทูลละอองพระบาท น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพุทธปฏิมาสุวรรณภูมิสิริโชค ภ.ป.ร. ขนาดหน้าตักกว้าง 55.9 เซนติเมตร จำนวน 1 องค์ และขนาดหน้าตักกว้าง 45.9 เซนติเมตร จำนวน 1 องค์ เพื่อทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในพระเมาลี สำหรับถวาย และน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายกับเชิญไปประดิษฐานเป็นพระประธานประจำอุโบสถวัดไทยลุมพินี สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล ตามลำดับ -พลเอก ยุทธศักดิ์ ศศิประภา ประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำคณะบุคคลต่างๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดบดังนี้ 1.คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย "รางวัลสรรเสริญพระเกียรติยศ ในวาระครบ 60 ปี โอลิมปิคไทย กับนักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันกีฬาโอลิมปิค ครั้งที่ 29 ที่กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน และคณะบุคคลที่เกี่ยวข้อง เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเหรียญทอง จำนวน 2 เหรียญ และเหรียญเงิน จำนวน 2 เหรียญ 2.คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ฯ และคณะผู้วิ่งคบเพลิงโอลิมปิค เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน ซึ่งเป็นเงินที่คณะผู้วิ่งคบเพลิงโอลิมปิคร่วมกันทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย ในโอกาสที่คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ จัดวิ่งคบเพลิงโอลิมปิคเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2551 ที่กรุงเทพมหานคร เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การจัดแข่งขันกีฬาโอลิมปิคครั้งที่ 29 เมื่อวันที่ 8-24 สิงหาคม 2551 ที่กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัย ในการนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา โดยเสด็จออกด้วย