ข่าวในพระราชสำนัก

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

วันนี้ เวลา 15.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลงแทนพระองค์ ณ อาคาร ชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายปรีชา วัชราภัย เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) นำ นักเรียนทุนเล่าเรียนหลวง ประจำปี 2552 เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบถวายบังคมลาก่อนการเดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศ ต่อจากนั้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี นำข้าราชการและเกษตรกรชาวสวนจังหวัดปราจีนบุรีเฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลไม้ชนิดต่างๆ ที่ปลูกในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี เวลา 10.11 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จโดยรถยนต์ที่นั่ง จากวังศุโขทัย ไปทรงเปิดอาคารเรียน้านเด็กรามอินทรา (หลังใหม่) ณ โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร เวลา 12.24 น. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา เสด็จออกแทนพระองค์ ณ วังศุโขทัย ประทานพระวโรกาสให้นักศึกษาในโครงการผลิตพยาบาลวิชาชีพเพิ่มเพื่อแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งได้รับทุนการศึกษาจากกองทุนพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ในโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว เฝ้ารับประทานทุนการศึกษา ประจำปี 2551-2552 ต่อจากนั้น พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประทานพระวโรกาสให้ นายเกรียงศักดิ์ ตันติพิภพ ผู้บริหารอาวุโสสายการตลาด บริษัท สยามพารากอนดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด นำศิลปินผู้ชนะเลิศการออกแบบตกแต่งดัดแปลงตุ๊กตาไบลธ์ ระดับโลกและคณะผู้จัดงานนิทรรศการ "ไบลธ์ อะ วันเดร์ เวิลด์ (Blythe, A Wonder World) เฝ้าถวายเงินซึ่งเป็นรายได้จากการจำหน่ายตุ๊กตาไบลธ์ เพื่อสมทบทุนพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ เสร็จแล้ว สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ทรงประกอบพิธีสมรสพระราชทานแทนพระองค์ ประทานแก่คู่สมรส ตามลำดับ ดังนี้ พลอาสาสมัคร นราวุธ วุฒิเดชากร กับ นางสาวสุมา ราชภักดิ์เสนี สิบตรี เนติพล เอี๊ยวประเสริฐ กับ นางสาว พระพรรณ เองวานิช ในวันเดียวกันนี้ เวลา 17.57 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และทรงตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถ วัดหนองมันปลา อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม