ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 26 พฤษภาคม 2552

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

วันนี้ เวลา 15.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จลงแทนพระองค์ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระวโรกาสให้ นางสาวนริศรา ชวาลตันพิพัทธ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นำ นักเรียน ครู กรรมการสมาคมผู้ปกครอง และศิษย์เก่า โรงเรียนราชวินิต โรงเรียนราชวินิต มัธยม โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว โรงเรียนราชวินิตบางเขน โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ และโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค เฝ้า รับพระราชทานทุนเรียนดี รางวัล เข็มเกียรติคุณและโล่เกียรติคุณ ประจำปีการศึกษา 2550 และนำผู้มีจิตศรัทธา เฝ้า ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนพระราชทาน ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทานพระโอวาท ความว่า การให้การศึกษาที่ถูกต้องและสมบูรณ์ครบถ้วนแก่เยาวชนนั้น จะสำเร็จผลยั่งยืนได้ก็ด้วยอาศัยกำลังหลายอย่าง เช่น กำลังกาย กำลังใจ กำลังความรู้ความคิด ตลอดถึงกำลังทรัพย์ ข้อนี้ ครูอาจารย์ คณะกรรมการผู้สนับสนุนการศึกษา และผู้มีจิตศรัทธาบริจาคทรัพย์โดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนพระราชทาน ต่างก็คงทราบและตระหนักเป็นอย่างดีแล้ว จึงร่วมแรงร่วมใจกันปฏิบัติงานทำนุบำรุงการศึกษาอย่างไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อย ทำให้โรงเรียนราชวินิตทั้งหกแห่งมีความเจริญก้าวหน้า และทุนพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็เพิ่มพูนขึ้น เป็นประโยชน์กว้างขวางยิ่งขึ้นทุกปี จึงขออนุโมทนา และขอขอบใจทุกฝ่ายทุกคนเป็นอย่างยิ่ง สำหรับนักเรียนที่ได้รับพระราชทานทุน รางวัล และเข็มเกียรติคุณนั้น เชื่อว่าทุกคนคงจะเห็นประจักษ์ชัดแล้วว่า การที่แต่ละคนได้ประกอบคุณงามความดี และมีความตั้งใจพยายามศึกษาเล่าเรียนมาโดยตลอด ได้ก่อให้เกิดผลอันงดงามทั้งแก่ตนเองและส่วนรวมอย่างไร จึงขอให้ทุกคนตั้งใจเล่าเรียนและประพฤติปฏิบัติตนให้ดียิ่งๆ ขึ้น จะได้สามารถนำความรู้และความดีไปใช้สร้างสรรค์ความเจริญมั่นคงให้แก่ตน แก่สังคม และแก่ประเทศชาติ ให้ยิ่งกว้างขวางยั่งยืนต่อไปในวันข้างหน้า ในวันเดียวกันนี้ เวลา 16.00 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จออก ณ พระตำหนัก วังสวนกุหลาบ พระราชวังดุสิต ประทานพระวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆ เฝ้า ตามลำดับ ดังนี้ - นายสายสม วงศาสุลักษณ์ ประธานอาสากาชาดเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา นำคณะกรรมการร้านอาสากาชาดเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา เฝ้า ถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงาน เพื่อไทย พ้นภัย พึ่งใจ เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) และสวนอัมพรเกษตรแฟร์ ประจำปี 2551 เพื่อสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย โอกาสนี้ ประทานโล่อาสากาชาดและเข็มอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย แก่คณะผู้เข้าเฝ้า - นายเชาวลิตร น้อยศรี ประธานเครือข่ายอาสาสมัครป้องกันโรคเอดส์แห่งประเทศไทย นำ คณะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์เครือข่ายอาสาสมัครป้องกันโรคเอดส์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2552 ผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรมเครือข่ายฯ และคณะทำงานเครือข่ายฯ เฝ้า ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2552 โอกาสนี้ ประทานเข็มที่ระลึกแก่ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์เครือข่ายฯ และผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรมเครือข่ายฯ - นางกุลชลี เสริมทวีทรัพย์ นายกสโมสรซอนต้ากรุงเทพ 8 นำ คณะกรรมการสโมสรซอนต้ากรุงเทพ 8 เฝ้าถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดการแข่งขันโบว์ลิงการกุศล เพื่อสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย - นางสาวนันทวัน แสงธรรมกิจกุล นำ นายภูพงษ์ สืบวงศ์ลี กรรมการบริษัทบอดี้เชพ คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด และผู้บริหารบริษัท ฯ เฝ้า ถวายเงินรายได้จากการจัดการประกวด มิสเตอร์ แอนด์ มิสซิส บอดี้เชพ 2008 และการจำหน่ายเสื้อผ้าการกุศลจากบุคคลที่มีชื่อเสียงและดารานักแสดงในโครงการ สลายไขมัน เพื่อการกุศล เพื่อสมทบทุนมูลนิธิศาสตราจารย์นายแพทย์ หม่อมราชวงศ์ กัลยาณกิติ์ กิติยากร - นายพรเทพ วัชรอำนวย กรรมการผู้จัดการ บริษัท อัสซุสเทค คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด นำ คณะผู้บริหาร บริษัท อัสซุสเทค คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมนักศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดการเขียนแผนงานการตลาดโครงการ อัสซุส ซีอีโอ โปรแกรม 2008 (ASUS CEO Program 2008) และเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ บริษัท โปรเฟสชันแนล มีเดีย บิสซิเนส จำกัด เฝ้า ถวายโน๊ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ เพื่อทรงใช้ตามพระอัธยาศัย - นายประสิทธิ์เดช อรรถปรีชา รองประธานชมรมศิษย์เก่าเซนต์จอห์น นำ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกอล์ฟประเพณีการกุศล ประจำปี 2551 เฝ้า ถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดงานฯ เพื่อสมทบทุนมูลนิธิอาสา เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย