สมาคมกีฬา "นครนายก เตรียมนักกีฬาร่วมแข่งขันฯ กีฬาระดับชาติ-เยาวชน ในรอบปี 2552

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สมาคมกีฬา "นครนายก เตรียมนักกีฬาร่วมแข่งขันฯ กีฬาระดับชาติ-เยาวชน ในรอบปี 2552 วันนี้ (4 มิ.ย.52) เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุม 2 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครนายก นายปรีชา กมลบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกีฬาจังหวัดนครนายก เพื่อเตรียมวางแผนจัดกิจกรรมกีฬาของจังหวัด โดยในปีงบประมาณ 2552 จังหวัดนครนายก ได้รับเงินจัดสรรจากการกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นเงิน 752,000 บาท ในรอบปีนี้ จังหวัดนครนายกเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาทั้งในระดับชาติ ระดับเยาวชนหลายครั้ง อาทิ ส่งนักกีฬาร่วมแข่งขันในกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 25 ที่จังหวัดกาญจนบุรี ในระหว่างวันที่ 15-26 มีนาคม 2552 สรุปได้รับรางวัลเหรียญทอง 1 เหรียญ จากกีฬามวยสากลสมัครเล่นหญิงรุ่นมินิเวท จากเด็กหญิงพรรณลักษณ์ คงแสง และขณะนี้จังหวัดนครนายกได้คัดเลือกนักกีฬาที่จะส่งเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 38 ที่จังหวัดตรัง จะแข่งขันฯ ระหว่างวันที่ 9-19 กันยายนนี้ โดยจะส่งนักกีฬา 80 คน ลงแข่ง 11 ชนิดกีฬา คาดว่าจะได้รับเหรียญรางวัลหลายชนิดกีฬาเช่นกัน ระหว่างวันที่ 15-25 ตุลาคม 2552 จังหวัดนครนายกได้รับเกียรติจากกีฬาแห่งประเทศไทยให้เป็นเจ้าภาพ จัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ รอบคัดเลือก ภาค 1 เพื่อเป็นสนามคัดนักกีฬา ทั้งกีฬาบังคับ กีฬาสากล และกีฬาอนุรักษ์ รวม 31 ชนิดกีฬา เพื่อคัดเลือกนักกีฬาส่งเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 26 ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นเจ้าภาพ ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 15-30 มีนาคม 2553