มทร.ธัญบุรี จัดพิธีดื่มน้ำมนต์สาบานไม่รับน้องรุนแรง

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดพิธีดื่มน้ำมนต์พระเกจิอาจารย์ดังในขันน้ำมนต์ยักษ์ เพื่อสาบานว่าจะไม่รับน้องรุนแรง และปลอดอบายมุข รองศาสตราจารย์นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี กล่าวในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2552 และพิธีดื่มน้ำปฏิญาณสัญญาไม่รับน้องรุนแรง โดยมีนักศึกษาทุกชั้นปีกว่า 24,000 คน เข้าร่วม ว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี ให้ความสำคัญกับความเป็นห่วงของสังคมเกี่ยวกับการรับน้องใหม่รุนแรง ดังนั้น การจัดพิธีไหว้ครูในปีนี้ จึงได้นำน้ำพระพุทธมนต์จาก 9 วัดดัง พร้อมทั้งนิมนต์พระเกจิดัง ได้แก่ หลวงพ่อเพิ่ม วัดป้อมแก้ว หลวงพ่อแม้น วัดหน้าต่างนอก และหลวงพ่อมี วัดมะม่วงคัน มาร่วมในพิธีปลุกเสกน้ำพระพุทธมนต์ในขันน้ำมนต์ยักษ์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เมตร 8 เซนติเมตร ที่จัดสร้างขึ้นเพื่อใช้ในงานนี้โดยเฉพาะ ก่อนจะให้นักศึกษาร่วมกันปฏิญาณสัญญาไม่รับน้องรุนแรงที่ขัดกับวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม และดื่มน้ำพระพุทธมนต์ที่ศักดิ์สิทธิ์ในขันน้ำมนต์ยักษ์เพื่อเป็นการให้คำมั่นสัญญา หากผิดคำสัญญาก็ขอให้เรียนไม่จบ ซึ่งเป็นความคิดที่นักศึกษาคิดกันเอง เพราะเชื่อว่าความคิดของคนรุ่นเก่าบางเรื่องหากเลือกมาใช้กับปัจจุบันจะเป็นผลดี อย่างน้อยก็ทำให้มีสติ และจะทำแต่สิ่งที่ดีๆ นอกจากนี้ ในวันที่ 5-7 มิถุนายนนี้ ซึ่งจะมีการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ภายในมหาวิทยาลัย ก็ได้ประกาศแนวปฏิบัติที่เป็นมาตรการในการรับน้องและประชุมเชียร์ โดยกิจกรรมที่จัดจะต้องเคารพในสิทธิ เสรีภาพ และหลักความเสมอภาค ไม่มีความรุนแรงหรือล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคลทั้งทางร่างกายและจิตใจของน้องใหม่ ไม่มีการดื่มสุราและเสพสิ่งมึนเมาทุกชนิด และให้จัดกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยในกรอบระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น ที่สำคัญนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องได้รับการยินยอมจากผู้ปกครอง และจะมีคณาจารย์ บุคลากร และรุ่นพี่ให้การกำกับดูแลการจัดกิจกรรมอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังได้เปิดศูนย์รับร้องเรียนการรับน้องใหม่ที่ไม่เหมาะสม ทั้งทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-2549-3677 หรือ 0-81488-3394 โทรสาร 0-2577-5010 โดยจะมีอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้นำนักศึกษารับเรื่อง ตลอด 24 ชั่วโมง ตลอดเดือนมิถุนายนนี้ แต่ถ้ามีความจำเป็นก็จะขยายเวลาทำการออกไปอีก ด้าน นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมรับน้อง หรือกิจกรรมซ้อมเชียร์เป็นกิจกรรมที่ดี และมีความจำเป็นที่จะต้องมีถ้าเป็นไปด้วยความสร้างสรรค์ อยู่ในกรอบกติกาที่คณาจารย์ และสถาบันรับผิดชอบดูแล ที่สำคัญจะต้องหลีกเลี่ยงความรุนแรง และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพราะถือเป็นบ่อเกิดของความขาดสติจนนำไปสู่เรื่องไม่ดีไม่งามต่างๆ ตามมา ดังนั้น จึงได้กำชับให้ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งให้ความสำคัญและดูแลเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด หากสถาบันการศึกษาใดปล่อยปละละเลยจนเกิดเหตุการณ์ที่เศร้าสลดขึ้น จะต้องมีการพิจารณาลงโทษผู้บริหาร และคณาจารย์เป็นรายกรณีไป นอกจากนี้ หากผู้ประกอบการโรงแรม หรือรีสอร์ทใดก็ตามที่พบเห็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักศึกษาก็สามารถแจ้งมายังสายด่วน 1579 หรือที่มหาวิทยาลัยนั้นๆ ได้โดยตรง เพื่อสถาบันจะได้เข้าไปติดตามดูแล ป้องปรามไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นตามมาในภายหลัง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง