กรมวิทยาศาสตร์บริการ เตรียมยื่นเรื่องเสนอ ครม.พิจารณาปรับรูปแบบเป็นองค์การมหาชน มิ.ย.นี้

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กรมวิทยาศาสตร์บริการ เตรียมยื่นเรื่องเสนอ ครม.ปรับรูปแบบเป็นองค์การมหาชนภายในเดือนมิถุนายนนี้ หวังพัฒนาการทำงานคล่องตัว พร้อมเปิดศูนย์บริการ one stop service ให้บริการภาคอุตสาหกรรมวิเคราะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์ตลอด 24 ชั่วโมง นายปฐม แหยมเกตุ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวถึงความคืบหน้าการปรับเปลี่ยนรูปแบบองค์กรเป็นองค์การมหาชนว่า ขณะนี้เตรียมพร้อมปรับเปลี่ยนรูปแบบองค์กร โดยเน้นเป็นหน่วยงานด้านการวิเคราะห์ทดสอบที่ได้รับความน่าเชื่อถือระดับสากล เบื้องต้นเตรียมเปิดศูนย์บริการร่วมด้านการวิเคราะห์ทดสอบ ที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ลักษณะคล้ายเป็นศูนย์ One stop service หรือศูนย์วิเคราะห์ทดสอบที่ได้มาตรฐานสากล เพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมเข้าถึงการใช้บริการได้คล่องตัวมากขึ้น อีกทั้ง เสริมศักยภาพการแข่งขันด้านการผลิต การค้า บริการ และการวิจัยมากขึ้น คาดว่าจะอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการนำผลิตภัณฑ์มาวิเคราะห์ทดสอบมากขึ้นเป็น 3 เท่า จากเดิมที่มีผู้เข้ามาใช้บริการ 1 ล้านตัวอย่างผลิตภัณฑ์ต่อปี สร้างรายได้ 40 ล้านบาทต่อปี นอกจากนี้ เร่งทำงานเชิงรุกทำ Road Show สำรวจว่าภาคเอกชนมีความต้องการวิเคราะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์ใดบ้าง เพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพการผลิตให้ผู้ใช้บริการเพิ่มมากขึ้น และช่วยลดค่าใช้จ่ายที่ต้องนำผลิตภัณฑ์ไปทดสอบยังต่างประเทศ พร้อมกันนี้ ยังพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยของกรมวิทยาศาสตร์บริการให้เป็นที่รู้จัก ทั้งนี้ ตั้งเป้าภายในระยะเวลา 3 ปีจะให้กรมวิทยาศาสตร์บริการเป็นหน่วยงานที่เชี่ยวชาญและได้กับการยกย่องด้านการวิเคราะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์ระดับสากล อย่างไรก็ตาม คาดว่าจะเตรียมยื่นเรื่องการปรับเปลี่ยนรูปแบบวิทยาศาสตร์บริการให้เป็นองค์การมหาชนให้รัฐมนตรีรับทราบก่อนที่จะยื่นเรื่องเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาอีกครั้งในเดือนมิถุนายนนี้ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าวด้วยว่า ได้ปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ด้วยการเปลี่ยนตราสัญลักษณ์ใหม่ขององค์กร เพื่อให้มีความทันสมัยมากขึ้นสอดคล้องกับการปรับการบริการให้มีคุณภาพรวดเร็ว ได้มาตรฐานสากล ตอบสนองความต้องการทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศมากขึ้น