ปภ.รายงานสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดจันทบุรี

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รายงานเกิดฝนตกหนักต่อเนื่อง ทำให้เกิดน้ำท่วมพื้นที่การเกษตรบางส่วนบริเวณกองร้อยอาสารักษาดินแดน ตำบลพลับพลา อำเภอเมืองจันทบุรี และตำบลวังสรรพรส อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ขณะนี้สถานการณ์อุทกภัยคลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วนแล้ว พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วนนิรภัย 1784 เพื่อให้ความช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป