ผวจ.ตราด เชิญชวนประชาชนร่วมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เชิญชวนประชาชนร่วมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ในวันที่ 11 มิ.ย.52 นายแก่นเพชร ช่วงรังษี ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เปิดเผยว่า จังหวัดตราด กำหนดจัดโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ในเดือนมิถุนายน 2552 ณ ศาลเจ้าพ่อหนองบอน หมู่ที่ 3 บ้านเนินพัฒนา ตำบลหนองบอน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด ในวันที่ 11 มิถุนายน 2552 เริ่มตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้จะมีส่วนราชการ และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นำบริการตามภารกิจหน้าที่ของตนเองออกให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว รวมทั้งการรับฟังปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในพื้นที่ และตอบข้อซักถามของประชาชน ตลอดจนมอบทุนการศึกษา 15 ทุน ให้แก่เด็กนักเรียน และมอบเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน จำนวน 10 ทุน ในพื้นที่ตำบลหนองบอน