สธ.เบตง กำชับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเร่งควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดโรคชิคุนกุนยา

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สาธารณสุขอำเภอเบตง กำชับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเร่งควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดโรคชิคุนกุนยา โดยเฉพาะตามแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ วันนี้(3มิ.ย.52)นายวงศ์วิทย์ อัครวโรทัย สาธารณสุขอำเภอเบตง กล่าวว่า ในการป้องกันโรคดังกล่าวนั้น ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เร่งช่วยกันกำจัดโรคให้หมดโดยเร็วที่สุด เนื่องจากระยะยาวอาจส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวในพื้นที่ได้ โดยเฉพาะตามแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ อาทิ อุโมงค์ปิยะมิตร ดอกไม้เมืองหนาว ล่องแก่นปากบาง และน้ำตกต่างๆที่มีนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย นิยมเข้าไปท่องเที่ยวจำนวนมาก ค่อนข้างมีความเสี่ยงสูง เนื่องจากภายในป่าเป็นแหล่งที่มียุงลายชุกชุม นอกจากนี้ ยุงลายยังเป็นพาหะนำโรคชิคุนกุนยา สาธารณสุขอำเภอเบตง กล่าวต่อว่า ดังนั้น เพื่อป้องกันโรคดังกล่าวระบาดไปยังนักท่องเที่ยวผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว จะต้องช่วยกันดูแล และช่วยกันแจกจ่ายยาทากันยุงให้กับนักท่องเที่ยวก่อนเข้าป่าทุกครั้ง พร้อมทั้งแจกจ่ายเอกสารให้ความรู้เกี่ยวกับโรคดังกล่าวแก่นักท่องเที่ยว เพื่อป้องกันและควบคุมโรคดังกล่าวอีกทางหนึ่ง