ปศุสัตว์ อ.สุไหงโก-ลก ขอความร่วมมือเกษตรกร และประชาชนในพื้นที่เร่งนำสัตว์เลี้ยงทุกประเภทมาขึ้นทะเบีย

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ปศุสัตว์ อ.สุไหงโก-ลก ขอความร่วมมือเกษตรกร และประชาชนในพื้นที่เร่งนำสัตว์เลี้ยงทุกประเภทมาขึ้นทะเบียนยืนยันสิทธิ์ภายในเดือนมิถุนายนนี้ เพื่อขอรับความช่วยเหลือหากเกิดภัยพิบัติหรือโรคระบาดตามระเบียบการช่วยเหลือฉบับใหม่ นายราชศักดิ์ พันธ์นรา ปศุสัตว์อำเภอสุไหงโก-ลก เปิดเผยว่า ตามที่ได้มีระเบียบใหม่เกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการปศุสัตว์กรณีเกิดภัยพิบัติ เช่นอุทกภัย หรือโรคระบาด เช่นโรคคอบวม โดยการให้เกษตรกรทั่วประเทศลงทะเบียนสัตว์เลี้ยงทุกประเภท อาทิ เป็ด ไก่ แพะ แกะ วัว ควาย หรือแม้แต่สัตว์เลี้ยงประเภทสุนัขและแมว โดยหากสัตว์เลี้ยงของผู้ใดยังไม่มีการลงทะเบียนกับสำนักงานปศุสัตว์ในพื้นที่รับผิดชอบ หลังเริ่มใช้ระเบียบฉบับใหม่ตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมา ก็จะไม่สามารถรับสิทธิ์ในการขอรับความช่วยเหลือด้านการปศุสัตว์ตามกรอบของระเบียบการให้ความช่วยเหลือใหม่ได้ ดังนั้นจึงขอให้เกษตรกรที่ทำปศุสัตว์และประชาชนที่มีสัตว์เลี้ยงทุกประเภทไปลงทะเบียนสัตว์ซึ่งจะระบุชื่อผุ้เลี้ยงประเภท และจำนวนของสัตว์เลี้ยงในความรับผิดชอบเพื่อเป็นหลักฐานสำคัญในการใช้สิทธิ์ขอรับความช่วยเหลือ ซึ่งสามารถดำเนินการโดยนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนไปแจ้งลงทะเบียนยังสำนักงานปศุสัตว์ใกล้บ้าน จึงขอให้เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่30มิถุนายนนี้ เพื่อจะได้จัดทำเป็นฐานข้อมูลกลางต่อไป ส่วนกรณีการขอยื่นคำร้องขอรับความความช่วยเหลือกรณีสัตว์เลี้ยงบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุอุทกภัยเมื่อปีที่ผ่านมา ซึ่งสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสุไหงโก-ลก ได้ยื่นคำร้องขอรับการยกเว้นการขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยงไปนั้น ขณะนี้เงินช่วยเหลือจำนวน กว่า 140,000 บาท ได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว ดังนั้นจึงขอให้เกษตรกรจำนวน 42ราย ที่ได้รับผลกระทบจากกรณีดังกล่าวไปเปิดบัญชีกับธนาคาร ธกส. ได้ทุกสาขา เพื่อที่กรมปศุสัตว์จะได้ดำเนินการโอนเงินให้เกษตรกรโดยตรง ทั้งนี้คาดว่าจะสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์นี้