รัฐบาลจีน นำคณะ จนท.วธ.เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เก่าแก่ในเมืองเฉินตู

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน นำคณะเจ้าหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรม เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เก่าแก่ในเมืองเฉินตู ขณะที่กระทรวงวัฒนธรรม เตรียมนำแนวคิดจัดสถานที่พักผ่อนในพิพิธภัณฑ์ ดึงดูดครอบครัวไทยให้เข้าพิพิธภัณฑ์เพิ่มมากขึ้น นางโสมสุดา ลียะวนิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า คณะผู้บริหารของกระทรวงวัฒนธรรม มีโอกาสร่วมงานมรดกโลกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ณ เมืองเฉินตู สาธารณรัฐประชาชนจีน จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 1-7 มิถุนายน โดยในวันนี้ ทางการเฉินตูได้นำเจ้าหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรมไทย เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์จินซา ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญของเมืองเฉินตู มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ยาวนาน โดยภายในพิพิธภัณฑ์ นอกจากมีเรื่องราวประวัติศาสตร์ของเมืองแล้ว ยังเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจสำหรับชาวเฉินตู ที่เดินทางมาท่องเที่ยวกันทั้งครอบครัวตลอดทั้งปี เนื่องจากการจัดพิพิธภัณฑ์มีความร่มรื่น เหมาะสำหรับพักผ่อน ทั้งนี้ จากแนวคิดการจัดพิพิธภัณฑ์ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ถือเป็นแนวทางหนึ่งที่ไทยสามารถนำมาประยุกต์ใช้ เพื่อดึงดูดคนไทยให้เดินทางมาเข้าชมทั้งครอบครัว เช่น การปรับพื้นที่ภายในให้มีความร่มรื่นเหมาะสำหรับการพักผ่อน รวมทั้งหากิจกรรมที่ครอบครัวสามารถร่วมกันทำได้ สำหรับพิพิธภัณฑ์จินซา เป็นแหล่งโบราณวัตถุที่มีอายุเก่าแก่ราว 3,200 ปี ขุดพบโบราณวัตถุมากกว่า 5,000 ชิ้น ถือเป็นสถานที่จัดเก็บสมบัติของชาติ 3 ชิ้น คือ นกสุริยะทองคำ หน้ากากทองคำ และแท่นเหยียบบูชาเทพเจ้า