กคช. เร่งขายบ้านเอื้ออาทร ครั้งที่ 2 ขายบ้านกว่า 75 โครงการ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

การเคหะแห่งชาติ เดินหน้าโครงการตลาดนัดบ้านเอื้ออาทร ครั้งที่ 2 เร่งขายบ้านเอื้ออาทรกว่า 75 โครงการ พร้อมเตรียมจัดตั้งกองทุนบ้านเอื้ออาทร หวังแก้ปัญหาภาระหนี้สะสม นายอิสสระ สมชัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แถลงเปิดโครงการตลาดนัดบ้านเอื้ออาทร ครั้งที่ 2 ซึ่งการเคหะแห่งชาติจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-14 มิถุนายนนี้ ทั้งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมถึงโครงการในต่างจังหวัด รวม 75 โครงการ โดยนายอิสสระ กล่าวว่า ประชาชนที่จองซื้อบ้านภายในงานตลาดนัดบ้านเอื้ออาทรครั้งนี้ จะได้รับสิทธิพิเศษผ่อนซื้อบ้านในอัตราดอกเบี้ยต่ำจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ ซี่งบ้านเอื้ออาทรที่เปิดจองเป็นบ้านพร้อมอยู่ได้ทันที โดยการเคหะแห่งชาติตั้งเป้าจะขายบ้านเอื้ออาทรได้ไม่ต่ำกว่า 10,000 หลัง โดยคาดว่าจะประสบความสำเร็จเหมือนโครงการตลาดนัดบ้านเอื้ออาทร ครั้งที่ 1 ที่สามารถขายบ้านเอื้ออาทรได้เกินกว่าเป้าที่ตั้งไว้จำนวนมาก ทั้งนี้ นายอิสสระ กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้ได้เตรียมจัดตั้งกองทุนบ้านเอื้ออาทร ทำหน้าที่บริหารงานโครงการบ้านเอื้ออาทรโดยเฉพาะ เพื่อลดภาระหนี้ที่เกิดจากโครงการบ้านเอื้ออาทร ซึ่งทำให้การเคหะแห่งชาติประสบขาดสภาพคล่องทางการเงินอย่างหนัก โดยจะมีการประชุมในรายละเอียดของการจัดตั้งกองทุนบ้านเอื้ออาทรร่วมกับสภาพัฒน์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นครั้งภายในสัปดาห์นี้ จากนั้นจะเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อขอความเห็นชอบต่อไป