วิสิฐ ยื่นใบลาออกจากตำแหน่งเลขา กบข.แล้ว

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

นายวิสิฐ ตันติสุนทร ยื่นใบลาออกจากตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการ กบข.แล้ว เพื่อแสดงความรับผิดชอบ นายวิสิฐ ตันติสุนทร เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ หรือ กบข. เปิดเผยว่า ได้ยื่นใบลาออกจากตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการ กบข. ต่อประธานคณะกรรมการ กบข.แล้ว เพื่อแสดงความเสียใจและเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และขอยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนากระทำผิดหรือจะหาประโยชน์จาก กบข.แต่อย่างใด พร้อมกันนี้ นายวิสิฐ ยังขออภัยมายังสมาชิก กบข.ที่ทำให้กรณีดังกล่าวอาจกระทบกระเทือนต่อความเชื่อมั่นที่มีต่อ กบข.และต้องขอขอบคุณทุกคนที่เกี่ยวข้องที่ได้ให้ความร่วมมือกับ กบข.ในการทำงานร่วมกันเป็นเวลาเกือบ 8 ปีเต็ม