ททท.เปิดตัวโครงการ 12 เดือน 7 ดาว 9 ตะวัน หวังดึงคนไทยเที่ยวในประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เร่งปรับกลยุทธ์ด้านการท่องเที่ยว เปิดตัวโครงการ 12 เดือน 7 ดาว 9 ตะวัน หวังดึงคนไทยเที่ยวในประเทศ คาดจะมีนักท่องเที่ยวในโครงการประมาณ 88 ล้านคน นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ ประธานกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (บอร์ด ททท.) กล่าวภายหลังเปิดตัวโครงการ 12 เดือน 7 ดาว 9 ตะวันว่า การจัดทำโครงการดังกล่าวจะเป็นการช่วยสร้างกระแส กระตุ้นให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เกิดการเดินทางในช่วงโลซีซั่น และจะเป็นสัญญาณที่ดีที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจะเดินทางกลับมาเที่ยวประเทศไทย โดยสามารถเดินทางท่องเที่ยวต่อเนื่องได้ตลอดทั้งปี รวมถึงเป็นการกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวสู่ภูมิภาคต่างๆ ซึ่งการจัดโครงการดังกล่าว ททท.ใช้งบประมาณประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้แก่นักท่องเที่ยว ทั้งสื่อโทรทัศน์ และสื่อสิ่งพิมพ์ ประมาณ 40 ล้านบาท คาดว่านักท่องเที่ยวจะเดินทางท่องเที่ยวในโครงการประมาณ 88 ล้านคน สร้างรายได้จากนักท่องเที่ยวทั่วประเทศประมาณ 4 แสนล้านบาท อย่างไรก็ตาม นายวีระศักดิ์ กล่าวอีกว่า จากการประเมินสถานการณ์นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ซึ่ง ททท.เคยตั้งเป้าไว้ ประมาณ 14 ล้านคน พบว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติลดลงประมาณร้อยละ 15-20 หรือประมาณ 12.5 ล้านคน ซึ่งเป็นผลจากการชะลอตัวในการเดินทาง