ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2552

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

วันนี้ เวลา 17.27 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในการพระราชทานเพลิงศพ นายแพทย์กมล สินธวานนท์ ม.ป.ช., ม.ว.ม., ท.จ.ว. ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ในวันเดียนกันนี้ เวลา 15.34 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงเปิดงานรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2552 ณ เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร